75. koncertná sezóna už čoskoro... abonentky a mimoriadne koncerty Slovenskej filharmónie

V pondelok 21. augusta sa začne v Slovenskej filharmónii prednostný predaj celosezónnych abonentiek na novú 75. koncertnú sezónu, ktorý potrvá do 21. septembra. Tento termín je určený pre abonentov z minulej koncertnej sezóny, ktorí si v tomto období môžu prísť prednostne zakúpiť abonentku na aktuálnu sezónu 2023/2024.
blog

Od pondelka 21. augusta budú v predaji aj vstupenky na septembrové mimoriadne koncerty a Bratislavské hudobné slávnosti,  ktoré si môžete zakúpiť aj online cez  nový predajný a rezervačný systém Colosseum.

Od pondelka 25. septembra do 6. októbra si finančne zvýhodnenú abonentku môžu zakúpiť  nový záujemcovia, ktorí chcú navštevovať koncerty pravidelne.

Pripravené koncerty sú tematicky zoradené v jednotlivých cykloch v celosezónnom bulletine, ktorý je k dispozícii v Pokladnici SF.

Predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty 75. sezóny sa začne 9. októbra 2023. Pokladnica SF bude otvorená vo všetky pracovné dni od 12.00-18.00 a vždy hodinu pred koncertom. 

Od začiatku septembra sa milovníci hudby  môžu tešiť na sériu koncertov v bratislavskej Redute, ale aj na open air koncerty orchestra Slovenská filharmónia na bratislavských námestiach.

Hudba v interpretácii našich telies  bude znieť po letných prázdninách od 1. septembra, pred otvorením 58. Bratislavských hudobných slávností (22. 9. 2023) a Otváracími koncertmi jubilejnej 75. sezóny Slovenskej filharmónie (19., 20. 10. 2023).

Prvým vystúpením orchestra Slovenská filharmónia bude účinkovanie na Medzinárodnom multižánrovom festivale Symfónia umenia, ktorý sa koná v Ružinove  na námestí pred Pradiarňou na Paríčkovej ulici v Bratislave. Na otváracom koncerte v piatok 1. septembra  vystúpi náš  orchester s hviezdou svetového formátu – mexickým tenoristom Rolandom Villazónom, ktorý sa na  Slovensku predstaví po prvýkrát spolu s mladou sopranistkou, americkou vychádzajúcou hviezdou Emily Pogorelc.

Program z diel Mozarta, Haydna,  Verdiho, Donizettiho,  Gounoda,  Offenbacha  a  Delibesa  zaznie v naštudovaní Guerassima Voronkova, pôsobiaceho v Barcelone.

Vo štvrtok 7. septembra sa v Slovenskej filharmónii uskutoční prvý mimoriadny symfonický koncert orchestra Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Koná sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike a  pripomenieme si na ňom viac ako sto rokov trvania slovensko-japonských diplomatických vzťahov. Záštitu nad koncertom prevzala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová. Sólistom večera bude japonský husľový virtuóz Daishin Kashimoto, koncertný majster Berlínskych filharmonikov. 

V interpretácii Daishina Kashimota zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Mozartov Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, KV 219, ktorý má prívlastok „Turecký“. Je posledným z piatich koncertov pre tento nástroj, ktoré Mozart skomponoval v Salzburgu. Prvý v roku 1773 a zvyšné štyri počas roka 1775.

Program štvrtkového večera  otvorí dielo And Birds Are Still... pre sláčikový orchester, op. 72 súčasného japonského skladateľa Takashiho Yoshimatsu, rodáka z Tokia. Program doplnia Variácie na Haydnovu tému, op. 56a Johannesa Brahmsa, v premiére uvedené Viedenskou filharmóniou v roku 1873 pod taktovkou skladateľa a  Symfonické minúty, op. 36 Ernő von Dohnányiho, bratislavského rodáka, ktorého v skladateľskej kariére podporil  práve Johannes Brahms. Ernő von Dohnányi (1877 – 1960), rodák z Klariskej ulice v Bratislave  bol  jedným  z najvýznamnejších klaviristov, vynikajúcim  dirigentom, skladateľom a pedagógom kompozície i klavíra.

Päťčasťové,  14-minútové dielo Symfonické minúty, op. 36 skomponoval v roku 1933. Dobový kritik Aladár Tóth charakterizoval Dohnányiho skladbu slovami: „… Týchto päť bagatel – to je samá harmónia, krásne tvary a ľahkosť, aj tam, kde hudba vystrája a vrtoší sa, je samý spev; duchaplnosť a oduševnenie – teda divertimento, ktoré nielen zaujme ducha, ale zároveň osvieži dušu. Očaruje a oslobodzuje.“ Symfonické minúty, op. 36, vznikli v roku 1933 pri príležitosti 80. výročia založenia Orchestra Filharmonickej spoločnosti. 

V piatok 8. septembra sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie už po dvanástykrát Koncert bez bariér Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. 

Komorný orchester pokračuje aj tento rok v svojej dlhoročnej tradícii hudobných podvečerov, ktoré sú  prednostne organizované pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, ktorí prichádzajú na naše koncerty počas celej sezóny. 

Program tohtoročného Koncertu bez bariér je zložený z diel barokových majstrov - Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha. Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka.  
V Stĺpovej sieni SF bude pre návštevníkov koncertu k dispozícii aj elektronický rozprávajúci a dotykový rám, ktorý sme uviedli do života na minuloročnom Koncerte bez bariér. Počas koncertnej sezóny je umiestnený  v priestoroch vstupného foyeru a vyskúšať si ho môže každý návštevník. Pre Slovenskú filharmóniu je navrhnutý na mieru.  Hapticko – zvuková pomôcka vedie ruky návštevníka reliéfnou kópiou budovy Reduta. Návštevník môže dominantu mesta vnímať hmatom, sluchom aj zrakom. Rozprávajúci dotykový rám je dielom PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimíra Maroša. Touto cestou sa nám už rok darí sprístupniť všetkým komplexný zážitok z návštevy bratislavskej Reduty, kultúrnej erbovej inštitúcie aj našim zdravotne znevýhodneným návštevníkom.

Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3.

V nedeľu 10. septembra o 17.00 sa na novozrekonštruovanom Námestí slobody uskutoční open air koncert orchestra Slovenská filharmónia pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina,  Záverečný koncert Bratislavského kultúrneho leta. Vstup na koncert je voľný.

BKIS a SF uvádzajú koncert, ktorý je darom Slovenskej filharmónie mestu Bratislava pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň je ochutnávkou nadchádzajúcej 75. koncertnej sezóny. Zaznie hudba slovenských, českých, rakúskych, talianskych, francúzskych a amerických skladateľov. Program rámcuje myšlienka kultúry ako jednotiaceho, a predsa jedinečného prvku jednotlivých národov Európy i celého sveta.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do Koncertnej siene SF.