71. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie 2019/2020

71. koncertná sezóna 2019/2020 potrvá do 14. júna 2020. Šéfdirigentom ostáva James Judd. SF ponúkne 13 koncertných cyklov.

blog

Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie zastáva britský dirigent James Judd, ktorý uviedol so Slovenskou filharmóniou Otvárací koncert 55. ročníka BHS (27. september 2019). Pod jeho taktovkou zaznejú Otváracie koncerty 71. sezóny SF (24. a 25. október 2019), ktoré sú zároveň Slávnostné koncerty k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie.

Koncerty všetkých abonentných cyklov sa uskutočnia v priestoroch bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie - v Koncertnej sieni a Malej sále SF. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa budú konať v bratislavských kostoloch: v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) a v Katedrále sv. Martina.

71. koncertná sezóna 2019/2020 ponúka abonentom a návštevníkom
13 koncertných cyklov
– Symfonicko - vokálny, cyklus A/B; Hudba troch storočí: cyklus D/E; Populárne koncerty, cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O, Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S, Hudobná mozaika, cyklus HM; Stará hudba, cyklus SH a koncertný cyklus Klavír a klaviristi, cyklus K v Malej sále SF.

• Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta SF Jamesa Judda na šiestich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (24./25. október 2019, 05./06. december 2019, 12./13. december 2019, 12./13. marec 2020, 19./20. marec 2020, 04./05. jún 2020).

• V 71. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie bude opäť hosťom sezóny dirigent svetového renomé Juraj Valčuha, ktorý s našimi telesami uviedol na BHS Stabat mater Antotnína Dvořáka. Debutovo sa v sezóne predstavia Španiel Pablo Gonzáles, šéfdirigent a umelecký riaditeľ Varšavskej filharmónie Jacek Kaspszyk a dvaja mladí slovenskí dirigenti Lukáš Pohůnek a Ondrej Olos.

V rámci koncertnej sezóny 2019/2020 zaznejú viaceré diela slovenských autorov:
Iris Szeghy - V parku môjho otca, slovenská premiéra
Vladimír Godár - Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho, pre violu, violončelo a orchester, La Canzona regrigerativa dell arpa di Davide pre violu a gitaru
Ján Cikker -  Hommage à Beethoven
Alexander Moyzes - Symfónia č. 8, op. 64 (21. 8. 1968)
Peter Zagar - Monolit, premiéra diela na objednávku SF
Dušan Martinček - Prerušené ticho, premiéra
Ľubica Čekovska - Liberte pre mezzosoprán, zbor a orchester, premiéra
Juraj Jartim - Električkou cez Dunaj, premiéra,
Martin Petrík - Leto
Marián Kittner - Sinfonietta, premiéra
Igor Dibák - Rondino pre klavír a sláčikový orchester
Tibor Frešo - Malý klavírny koncert, op. 26 – 3. časť
Dušan Martinček - Concertino pre flautu a sláčikový orchester
Mikuláš Schneider - Trnavský Piesne (výber)
Egon Krák - Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový, orchester, premiéra
Eugen Suchoň - Varila myšička kašičku (výber)
Eugen Suchoň - Symfonietta rustica, ESD 79/6b, Aká si mi krásna, ESD 512
Vojtech Didi - Tvoje oči sa pozerajú na hviezdy pre violončelo a sláčikový, orchester, premiéra
Ladislav Kupkovič - Cantica slovaca, Máte radi Vivaldiho? pre dvoje huslí a orchester
Ľuboš Bernáth - Ambona, programová kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester, premiéra

Počas 71. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie (SF, SFZ a SKO) predstavia na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia – Česká republika, Čína, Slovenský filharmonický zbor – Česká republika, Srbsko, Nemecko,  Slovenský komorný orchester – Južná Kórea.

Hlavné abonentné cykly v Koncertnej sieni SF
Symfonicko-vokálny cyklus A/B
2 x 10 abonentných  koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok a v piatok  v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (okrem 20. 05. 2020 v stredu)

Hudba troch storočí D/E
2 x 10 abonentných koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok a v piatok v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (okrem 29. 01. a 08. 04. 2020 v stredu)

Populárny cyklus  C
5 abonentných koncertov o 19.00 h vždy vo štvrtok v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

Orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor sa v hlavnom Symfonicko-vokálnom cykle A/B,  cykle Hudba troch storočí D/E  a v Populárnom cykle C predstavia pod taktovkou sedemnástich  dirigentov (James Judd, Pablo González, Christoph Campestrini, Wayne Marshall, Daniel Raiskin, Darrell Ang, Fabrizio Ventura, Jacek Kaspszyk, Ayyub Guliyev, Lukáš Pohůnek, Ondrej  Olos, Adrian Prabava, Rastislav Štúr, Petr Altrichter, Juraj Valčuha, Leoš Svárovský,  George Pehlivanian).

V rámci hlavných koncertných cyklov zaznie viacero diel Ludwiga van Beethovena ako súčasť Beethovenovho roka (250 rokov od narodenia skladateľa) – Fidelio, predohra k opere, Zbor zajatcov z 1. dejstva opery Fidelio, Missa solemnis D dur, op. 123, Egmont, predohra, op. 84, Coriolan, predohra, op. 62,  Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová, Symfónia č. 6 F dur, op. 68  Patorálna,  Symfónia č. 9 d mol, op. 125,  Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur, op. 58, Kristus na Olivovej hore, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 85. 

Slovenský filharmonický zbor bude v 71. koncertnej sezóne spolupracovať s viacerými hosťujúcimi zbormajstrami – Petrom Fialom, zbormajstrom Českého filharmonického zboru Brno, Thomasom Langom, zbormajstrom Viedenskej štátnej opery, Lukášom Vasilkom, hlavným  zbormajstrom  Pražského filharmonického zboru a s Adamom Sedlickým, dirigentom Národného divadla Moravskosliezskeho v Ostrave.

Symfonicko-vokálny cyklus A/B
V rámci cyklov A, B zaznie desať koncertných dvojíc. Šéfdirigent James Judd uvedie v rámci koncertného cyklu A/B tri dvojice koncertov. Otváracie koncerty, ktoré sú zároveň Slávnostné koncerty k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie. V programe koncertov šéfdirigent uvedie Symfóniu č. 8 G dur Antonína Dvořáka, ktorá zaznela na historicky prvom koncerte SF 27. 10. 1949. Do prvej časti koncertu zaradil monumentálne dielo Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester slovenského skladateľa Vladimíra Godára, inšpirované dielom gruzínskeho spisovateľa Otara Čiladzeho. Sólistami slávnostných večerov budú violončelista Jozef Lupták, ktorý  dielo viackrát koncertne uviedol, a 1. violista SF Martin Ruman. Na decembrovej dvojici uvedie James Judd s našimi telesami slovenskú premiéru orchestrálnej kompozície V parku môjho otca od Iris Szeghy, slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku. V marci spoločne uvedú  v rámci Beethovenovho roka  Missu solemnis D dur, op. 123. So Slovenskou filharmóniou sa  debutovo predstaví španielsky dirigent Pablo Gonzáles, šéfdirigent Symfonického orchestra Španielskeho rozhlasu. Po hosťovaní na  BHS v Bratislave opäť privítame vo februári 2020 slovenského dirigenta pôsobiaceho na zahraničných koncertných a operných scénach Juraja Valčuhu.

Po niekoľkých rokoch bude za dirigentským pultom stáť rakúsky dirigent Christoph Campestrini, pod taktovkou ktorého zaznie koncert operných zborov v interpretácii Slovenského filharmonického zboru a Slovenskej filharmónie. Orchester sa predstaví pod taktovkou pravidelných hostí sezón – Leoša Svárovského, Daniela Raiskina, ktorý zaradil do svojich programov Symfóniu č. 6 Dmitrija Šostkoviča a Berliozovu Messe solennelle, ktorá sa dlho považovala za stratenú a na koncertné pódiá sa vrátila v roku 1991 po nájdení kópie rukopisu. V bratislavskej Redute privítame anglického dirigenta, klaviristu a organistu Wayna Marshalla, ktorý sa predstaví tentokrát v dvojúlohe dirigent-organista v Koncerte g mol od Francisa Poulenca a s orchestrom naštuduje  Symfóniu č. 2 Es dur bratislavského rodáka Franza Schmidta, ktorá zaznie v rámci sezón SF po prvýkrát. Zo sólistov, treba spomenúť debutové vystúpenie len 18 ročného ruského klaviristu Alexandra Malofejeva, víťaza Medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského pre mladých hudobníkov, bulharského huslistu Svetlina Rousseva, výnimočného hráča na lesný roh Radka Baboráka, ktorý sa predstaví samostatne ale aj v dvojkoncerte anglickej skladateľky Ethel Smythovej spoločne s huslistom Daliborom Karvayom. Po boku Filharmonikov sa predstaví rakúsky huslista Benjamin Schmid, v ktorého interpretácii zaznie koncert Wolfganga Korngolda.

Hudba troch storočí D/E
V rámci cyklov D, E uvedie šéfdirigent SF James Judd tri dvojice koncertov. V decembri zaradil do programu celovečerné dielo anglického skladateľa Edwarda Elgara pre sóla, zbor a orchester Gerontiov sen na text J. H. Newmana, ktoré zaznelo v rámci sezón SF iba jedenkrát, v roku 2000. V marci naštuduje a uvedie dielo slovenského skladateľa Jána Cikkera  Hommage à Beethoven. Na záverečnej júnovej dvojici zaznie pod jeho taktovkou Beethovenova 9. symfónia. So Slovenskou filharmóniou James Judd v júni 2020 vystúpi tiež na otváracom koncerte festivalu Smetanova Litomyšl. Debutovo sa so Slovenskou filharmóniou predstaví poľský dirigent Jacek Kaspszyk, šéfdirigent a umelecký riaditeľ Varšavskej filharmónie. Spomedzi ďalších dirigentov treba vyzdvihnúť návrat singapurského dirigenta Darrella Anga, talianskeho dirigenta Fabrizia Venturu, Georgea Pehlivaniana, Petra Altrichtera a Daniela Raiskina.  Zo sólistov opäť  po šiestich rokoch  privítame klaviristu Alexeia Volodina, ruského violončelistu Alexeya Zhilina, ktorý účinkoval na tohtoročnom festivale BHS ako člen David Oistrakh String Quartet, českého klaviristu Ivana Klánskeho, britského klaviristu Stephena Hougha či spevákov  Simonu Houda Šaturovú, Teréziu Kružliakovú, kórejského tenoristu Kyngha Kima a mnohých ďaľších. Po prvýkrát v sezóne SF vystúpi popredný slovenský bas pôsobiaci v zahraničí Štefan Kocán. 

Populárny cyklus C
V Populárnom cykle, zameranom na širokú vrstvu našich poslucháčov, budú účinkovať vôbec po prvýkrát so Slovenskou filharmóniou slovenskí dirigenti Lukáš Pohůnek a Ondrej Olos. Za dirigentským pultom sa predstaví aj azerbajdžanský dirigent Ayyub Guliyev, Rastislav Štúr a indonézsky dirigent Adrian Prabava. Zo sólistov poľsko-grécka huslistka Irmina Trynkos, popredný mladý španielsky klarinetista Pablo Baragán,  členovia orchestra SF Peter Kosorín a Kiril Stoyanov ako sólisti Dvojkoncertu pre vibrafón, marimbu a orchester Emmanuela Séjourného. V koncertnom cykle C zaznie premiéra diela Monolit slovenského skladateľa Petra Zagara, skomponovaného na objednávku Slovenskej filharmónie.

Mimoriadne koncerty
14 koncertov  v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie a v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie. 
12. 09. 2019 Mimoriadny koncert k Roku M. R. Štefánika
13. 09. 2019 Koncert bez bariér
08. 11. 2019 Otvárací koncert festivalu Melos-Étos
17. 11. 2019 Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie
18., 19., 20. 12. 2019 Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru a Bratislavského chlapčenského zboru
31. 12. 2019 Silvestrovský koncert

01. 01. 2020 Novoročný koncert
21. 02. 2020 Slovenský filharmonický zbor, Koncert za spoluúčasti amatérskych speváckych zborov
16., 17., 18. 04. 2020 Filmová hudba – Slávne melódie z oscarových filmov

Koncerty pre mladých
Slovenská filharmónia ponúka viaceré podujatia pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty – z organizovaných koncertov v doobedňajších hodinách pokračujú Hudobné akadémie pre materské školy a žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl.

Pripravené sú  3 programy pre najmenších, ktoré sa budú konať v štyroch frekvenciách v Malej sále SF. Bratislavskú Redutu navštívi v októbri, februári a apríli 280 škôlkarov. Hudobnú akadémiu pre materské školy pripravujú v spolupráci so SF Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Ide o organizované koncerty v doobedňajších hodinách. Koncerty pre najmenších moderuje Tomáš Boroš.

 Pre žiakov základných škôl sú pripravené štyri výchovné koncerty Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie (cyklus HA) v dvoch frekvenciách, vždy v piatok o 9.30 a 11.30 h v  Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Pre rodiny s deťmi ponúkame obľúbené Rodinné koncerty (cyklus R)  štyri  sobotné popoludnia. 

Koncerty cykly R a HASF pre mladých návštevníkov moderuje dlhoročný spolupracovník mládežníckych projektov SF Martin Vanek.

Tínedžeri sa môžu tešiť na 4 koncerty cyklu Junior. Koncerty usporadúvané v rámci tohto cyklu sa riadia mottom „mladí mladým“ – mladí ľudia nesedia len v hľadisku, mladí ľudia účinkujú aj na pódiu. Táto skutočnosť je možná vďaka trvalej spolupráci Slovenskej filharmónie so študentmi bratislavského konzervatória a Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Cyklus otvorí koncert Punc histórie, pulz prítomnosti, na ktorom so Slovenským komorným orchestrom vystúpi Bratislavský detský zbor ZUŠ Miloša Ruppeldta a študenti a absolventi najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy, ktorá si pripomína 100 rokov od svojho založenia. Storočnicu oslávi koncertom v rámci cyklu J aj bratislavské konzervatórium.  

Nebude chýbať koncert výnimočných poslucháčov HTF-VŠMU, ktorí sa predstavia po boku orchestra Slovenská filharmónia a koncert Symfonického orchestra HTF-VŠMU pod taktovkou Mariána Lejavu.

Organové koncerty
4 abonentné koncerty v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie vždy v nedeľu o 16.00.

Bratislavskému publiku sa v novembri 2019 predstaví zohrané duo organista Stanislav Šurin s hráčom na Panovu flautu Helmuthom Hauskellerom v dielach tradičných aj súčasných. Na počesť sviatku zaľúbených predvedie vo februári valentínsky program v podobe organových transkripcií maďarský organista a improvizátor László Fassang. Nevšedné spojenie dvoch klávesových nástrojov klavíra a organu v originálnych aj upravených skladbách predvedú umelci z Rakúska Gottlieb Wallisch a Jeremy Joseph. Cyklus zavŕši mladá nádejná organistka Keiko Inoue romanticky ladeným programom,  oživeným pozoruhodnými organovými dielami z Japonska.

Komorné cykly Slovenskej filharmónie
Cyklus Slovenského komorného orchestra

7 abonentných koncertov v nedeľu o 16.00 h v  Malej sále Slovenskej filharmónie  a Koncertnej sieni SF (okrem 17. 12. 2019 v utorok o 19.00)

Hudba v chrámoch
2  koncerty v nedeľu v bratislavských kostoloch
Katedrála sv. Martina, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti)  

Hudobná mozaika
8 abonentných koncertov,  vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále SF
Stará hudba
3 abonentné koncerty, vždy v utorok o 19.00 h  v  Malej sále Slovenskej filharmónie
Klavír a klaviristi
8 abonentných koncertov, vždy v utorok o 19.00 h v Malej sále Slovenskej filharmónie 

Cyklus Slovenského komorného orchestra
V rámci cyklu SKO odznie pre milovníkov komornej hudby sedem koncertov s programom siahajúcim od diel Antonia Vivaldiho po skladby súčasných autorov Ladislava Kupkoviča, Vojtecha Didiho, kubánskeho skladateľa Lea Brouwera, rumunského skladateľa Grigorasa Dinicu, poprednej českej skladateľky Sylvie Bodorovej, brazílskeho skladateľa Heitora Villa-Lobosa. V programe nebudú chýbať populárne skladby  pre komorný orchester – Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu, Serenáda G dur Malá nočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta či Štvoro ročných období v Buenos aires Argentínčana Astora Piazzollu. Ako sólisti budú spoluúčinkovať výnimočný slovenský kontrabasista ovenčený množstvom ocenení Roman Patkoló, slovenská gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová, violočelista Jozef Podhoranský, poprední huslisti Boris Kuschnir, Dalibor Karvay, Ondrej Jánoška a Karol Daniš.

Hudobná mozaika
Vždy štyri koncerty cyklu Hudobná mozaika patria už tradične mladým špičkovým umelcom, ktorých vystúpenia organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s International Holland Music Sessions (IHMS). Vždy trojica umelcov prezentuje ťažiskové komorné diela európskeho koncertného repertoáru od čias baroka po 20. storočie. Škampovo kvarteto uvedie diela popredných reprezentantov českej hudby Martinů, Janáčka a Dvořáka. Trochu netradičným je koncert Bratislavského gitarového kvarteta s príťažlivým repertoárom (Leo Brouwer, Vladimír Godár, Manuel de Falla). Čaká nás aj večer piesní a árií v podaní vychádzajúcich hviezd speváckeho neba a koncert už etablovaného Muchovho kvarteta s mladou slovenskou klaviristkou Petrou Pogády, ktorí sa predstavia v dielach Zeljenku, Mozarta a Beethovena.

Stará hudba
V rámci cyklu Stará hudba sa predstavia tri slovenské súbory: premiérovo bude v Slovenskej filharmónii účinkovať Le nuove musiche pod vedením Jakuba Mitríka s projektom Dolcissimo sospiro, v ktorom odznie svetská a cirkevná hudba Monteverdiho a jeho súčasníkov. Solamente naturali sa predstaví vo veľkonočnom období s projektom Lamentácie k Veľkej noci z tvorby Johanna Davida Heinichena a Jana Dismasa Zelenku, Musica aeterna v projekte Hudba drážďanského dvora predstaví dielo Josepha Umstatta Il Palladio conservato.

Klavír a klaviristi
Úspešný abonentný cyklus prináša každoročne koncerty laureátov významných medzinárodných klavírnych súťaží a koncertných umelcov, ktorí sú hosťami prestížnych pódií na celom svete. Ruský umelec, víťaz Súťaže Gézu Andu v Zürichu sa predvedie ako interpret fantázií Beethovena, Skriabina, Chopina, Mozarta a Schumanna. V koncerte nemeckého klaviristu Hinricha Alpersa si originálnym spôsobom pripomenieme Beethovenovo 250. výročie narodenia: odznie Beethovenova Piata symfónia v Lisztovej transkripcii. Predstaví sa aj víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže Japonec Yu Nitahara, či lauerát mnohých súťaží Kórejčan Jin Sang Lee. Kľúčový zvrat v živote Taliana Alexandra Gadjieva, pochádzajúceho z hudobníckej rodiny, nastal potom, ako sa stal víťazom jednej z najprestížnejších svetových klavírnych súťaží Hamamatsu International Piano Competition (2015). Zo slovenských klaviristov sa predstaví Eduard Lenner s príťažlivým ruským programom. Originálnu „suitovú“ dramaturgiu prináša koncert mladého maďarského klaviristu a víťaza Concours Musical International de Montréal for piano (2017) Zoltána Fejérváriho. Záverečný koncert bude patriť nestorovi českého klavírneho umenia Ivanovi Klánskému, ktorý sa popri Janáčkových dielach predstaví ako jeden z prominentných interpretov diel Fryderyka Chopina. 

program Slovenskej filharmónie