365° / nový magazín o umení

365° je nový magazín o umení, ktorý bude vydávať Slovenská národná galéria raz do roka. Magazín prináša info o dianí na umeleckej scéne doma i v zahraničí.  

blog

Nájdete tu rozhovory, reportáže, kratšie formáty a prehľadové rubríky.  Magazín chce plniť funkciu inteligentného a osvetového sprievodcu umením, dostupného pre každého. Súčasťou je veľkorysý a kvalitný vizuálny materiál.

Autormi grafického konceptu sú Branislav Matis & Pavlína Morháčová, koncepciu obsahu pripravili Lucia Gavulová & Alexandra Kusá.

Pilotné číslo prináša na svojich 184 stranách rozhovory s riaditeľom Moravské galerie v Brne Janom Pressom, s úspešnými pražskými súkromnými galeristkami Camille Hunt a Katherine Kastner, so slovenským umelcom Jaroslavom Vargom, známym slovenským fotografom Martinom Kollárom a v neposlednom rade vzájomný dialóg generačne odlišných tvorcov Erika Bindera a Ľubomíra Ďurčeka.

Okrem toho nájdete v čísle materiál o najmladšej generácii slovenských vizuálnych tvorcov, vyčerpávajúcu správu o slovenskom trhu s umením za minulý rok, krátku reportáž z veľtrhu Art Basel 2014, foto-editoriál architektúry Vladimíra Dedečka, zachytený optikou rakúskej fotografky Herthy Hurnaus, text o revitalizácii múzea v Betliari a vzniku jeho novej divízie Múzeum Contemporary, štúdiu o spôsoboch prezentácie sakrálneho a súčasného umenia, reportáž z progresívnej galérie PLATO v Ostrave, case study o spôsoboch prezentácie povolania kurátora v súčasnej hollywoodskej kinematografii, foto-editoriál z privátneho bytu zberateľov súčasného umenia a mnoho iného.

Magazín bude dostupný od 13. marca 2015 v kníhkupectve Ex Libris v SNG a na distribučných miestach aj mimo Bratislavy.

Obsah 1. čísla:

Jan Press – Hrdina galerijnej doby

Dedečkova neskorá moderna vo fotografii Herthy Hurnaus

Generácia 85 – 90

Binder / Ďurček

Na konci s dychom (krátka správa o trhu s umením)

Hunt Kastner Artworks

Art Basel (nejen) 2014

Jaroslav Varga: Koniec pre mňa vždy znamená nejakú otázku

Sakra! Umenie z kostola

Múzeum ako zážitok

Plato

Martin Kollár – Vypĺňanie dier

Cool profesia

Ako býva umenie?

Top knihy

Art voyeur

CK Kultúra

O kvetoch

kvíz Meno – miesto – výstava – dielo

prehľadové rubriky

 

Magazín vznikol a vychádza vďaka podpore partnera J&T Banky.