16. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn je vyhodnotený

Porota 16. ročníka Národnej ceny za dizajn (NCD) vybrala v priestoroch Slovenského centra dizajnu práce, ktoré sa predstavia na výstave finalistov a udelila ocenenia v jednotlivých kategóriách.

blog

Národnú cenu za dizajn (NCD) vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2017 sa ocenenie udeľuje striedavo za komunikačný alebo produktový dizajn v troch kategóriách: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. 16. ročník je jedným z pohľadov na produktový dizajn, ktorý vznikol v priebehu rokov 2017 a 2018. Do súťaže sa mohli prihlasovať dizajnéri (profesionáli, študenti), klienti a výrobcovia.

Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 139 prác od 107 autorov:
54 prác v v kategórii profesionálny dizajn
56 prác v kategórii študentský dizajn
29 prác v kategórie dizajn s pridanou hodnotou

V prvom online kole hodnotenia z nich porota vybrala a do druhého kola posunula 109 – z toho po 43 prác v kategóriách profesionálny a študentský dizajn a 23 prác v kategórii dizajn s pridanou hodnotou.

Počas 18. a 19. júna sa sedem členov medzinárodnej poroty stretlo v priestoroch Slovenského centra dizajnu, aby vybrali práce, ktoré sa predstavia na výstave finalistov a udelili ocenenia v jednotlivých kategóriách. Zloženie poroty bolo pestré v zmysle zamerania jej členov na špecifické oblasti dizajnu. Snahou bolo zostaviť komisiu, ktorá pokryje širokú oblasť produkcie od priemyselného dizajnu, cez nábytok, až po autorskú tvorbu, či šperk. 

Medzinárodnej porote predsedal kurátor tohto ročníka, dizajnér a pedagóg Marián Laššák. Okrem neho práce posudzovali Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ). Na základe veľkého množstva prihlásených prác z odevného a textilného dizajnu bola ako členka poroty s poradným hlasom prizvaná aj Zuzana Šidlíková, kurátorka textilu zo Slovenského múzea dizajnu.  V úvode sa  zasadnutia poroty zúčastnil aj vedúci Slovenského múzea dizajnu a priemyselný dizajnér Maroš Schmidt, ktorý objasnil zahraničným členom poroty lokálny kontext.

Na jesennej výstave v priestoroch Slovenského národného múzea sa na základe výberu  poroty predstaví 51 prác:
29 prác v kategórii profesionálny dizajn
15 prác v kategórii študentský dizajn
7 prác v kategórie dizajn s pridanou hodnotou

Porota na zasadnutí rozhodla o udelení nasledovných ocenení:

Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Profesionálny dizajn – 3 ceny
Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Študentský dizajn – 1 cena
Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou – 1 cena
Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn - Cena poroty

V súťaži budú udelené aj ocenenia za mimoriadný prínos v oblasti dizajnu, Cena médií a na záver trvania výstavy aj Cena verejnosti.

Po vyhodnotení výsledkov začínajú práce na prípravách výstavy finalistov a slávnostnom vyhlásení výsledkov. Výstava prác finalistov a víťazov NCD 2019 sa bude konať v priestoroch Slovenského národného múzea. Jej otvorenie sa uskutoční 8. 10. o 18.00 a výstava potrvá až do 1. 12. 2019. Galavečer spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn sa bude konať 11. 10. 2019 o 19.00 v Design Factory.