15. MFF Bratislava ponúkne festivalovú atmosféru v mestských kinách

15.ročník MFF Bratislava prinesie do centra Bratislavy široké spektrum filmov, ktoré patria medzi to najlepšie a najpozoruhodnejšie, čo sa nakrútilo počas aktuálneho roka vo svetovej kinematografii

blog

Už tradične ponúkne neopakovateľnú festivalovú atmosféru, tentoraz v príjemnej atmosfére piatich mestských kín. Kiná Lumiére, Mladosť, FK Nostalgia, Film Europe a Batelier sú v termíne od 6. do 12. novembra pripravené privítať milovníkov emócií, silných príbehov, kvalitných dokumentov a obľúbených „kraťasov“.

Napriek faktu nižšieho rozpočtu, s ktorým sa musia v súčasnosti vysporiadať aj mnohé ďalšie kultúrne projekty na Slovensku a vôbec tretí sektor všeobecne, je našim prvoradým cieľom a ambíciou pripraviť pre festivalových divákov a návštevníkov atraktívny program. I naďalej ostáva v centre našej pozornosti kvalita programového výberu, ktorú MFF Bratislava ako mestský typ festivalu prinášal a aj tento rok ponúkne svojim divákom.

Tohtoročný model festivalu sa tak pre nás stal výzvou pre zadefinovanie ďalších krokov. Opierame sa o vybudovanú tradíciu a renomé festivalu, no zároveň si uvedomujeme, že sa potrebujeme odlíšiť z pohľadu komunikačnej stratégie a kreativity.

15. ročník festivalu je preto ročníkom, v ktorom pracujeme so sviežim nadhľadom – potrebou identity a slobody sebavedomého „15-ročného teenegera“, ktorý síce dostal od rodičov menej peňazí a má prázdnejšie vrecká, no napriek tomu, alebo práve preto, vyráža do mesta za priateľmi.

MFF Bratislava v súlade s touto stratégiou 15. ročníka rieši nielen vizuálnu prezentáciu, ale prechádza aj na nový model premietacích miest – príjemných mestkých kín, ktoré dýchajú filmom a genius loci centra Bratislavy.

Na jednej strane tak festival nadväzuje na tradíciu a históriu vibrujúceho kozmopolitného mesta, miesta príjemných osobných stretnutí a diskusií, kde uponáhľaná anonymita nemá priestor. Na strane druhej však má 15-ročný festival aj ďalšiu ambíciu – mladícky aktivizovať diváka a priniesť do samotného mestského centra nový vietor.

Cieľom organizátorov je podporiť otvorené a kritické myslenie, vyrušiť z rutiny, vytvoriť priestor na diskusie a priniesť určitú formu sofistikovanej, názorovej a vizuálnej revolty, ktorú podporia aj samotné filmové tituly a celkový festivalový program.