vážna hudba

Pavel Haas Quartet - koncert zrušený

Koncert je zrušený bez náhrady - vstupné vám bude vrátené v pokladnici Slovenskej filharmónie.

Táto akcia sa konala v minulosti

Pavel Haas Quartet si za roky svojho umeleckého pôsobenia získal nespochybniteľné medzinárodné renomé. Súbor nesie meno českého skladateľa Pavla Haasa, talentovaného žiaka Leoša Janáčka, ktorého životná púť sa tragicky skončila v októbri 1944 v koncentračnom tábore Osvienčim.

Práve vojnové udalosti reflektujú aj dve kvartetá programu. Meditácia Josefa Suka vznikla ako tichý protest proti prvej svetovej vojne. Suk, v tom čase sekundista Českého kvarteta, sa rozhodol koncerty vyvážiť českým chorálom, ktorý v sebe nesie silný národný apel „Nedej zahynouti nám ni budoucím…“. Erich Wolfgang Korngold bol kvôli nacistickému režimu prinútený z Európy emigrovať. Niekoľko rokov komponoval hudbu k filmom, ktorá ho v Amerike živila. Zlomovým momentom a návratom ku klasickej kompozícii je tretie kvarteto, ktoré je akýmsi radostným zvolaním v očakávaní rýchlo sa blížiaceho pádu nacistov a návratu mieru vo svete. Vo svojom hudobne trochu atypickom „neslovanskom“ sláčikovom kvartete C dur sa Antonín Dvořák inšpiroval beethovenovsko-schubertovským vzorom. Je to dielo zrelého skladateľa, ktoré sa považuje za jeden z vrcholov jeho komornej tvorby.

Účinkujú:

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková – 1. husle
Marek Zwiebel – 2. husle
Šimon Truszka – viola
Peter Jarůšek – violončelo

Program: 

Josef Suk – Meditácie na staročeský chorál Sv. Václava, op. 35a
Erich Wolfgang Korngold – Sláčikové kvarteto č. 3 D dur, op. 34
Antonín Dvořák – Sláčikové kvarteto č. 11 C dur, op. 61

Vstupné: 20€

Koncert je súčasťou Bratislavských hudobných slávností 2023. Pozrite si program celého festivalu.