vážna hudba

BHS / Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov  20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie.  
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujúci:
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci, husle

Program
Gustav Holst – St. Paul´s Suite pre sláčikový orchester, op. 29, č. 2
Ján Valach – Fantasia-Suita sopra z Melodiára Anny Szirmay (úprava pre sláčikový orchester Ewald Danel)
Bohuslav Martinů – Serenáda č. 2 pre dvoje huslí a violu, H 216
Witold Lutosławski – Päť ľudových melódií
Roman Berger – Pesničky zo Zaolžia
Grazyna Bacewicz – Koncert pre sláčikový orchester

Program BHS 2019

----------

Vstupné: 16€  

Efektná suita St Paul Gustava Holsta je z roku 1913. Skladateľ ju venoval dievčenskej škole sv. Pavla v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg hudby v rokoch 1909 – 1934.  Koncert pre sláčikový orchester Grazyny Bacewicz z roku 1948 je jednou z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb modernej poľskej tvorby pre komorné obsadenie. Program dopĺňa Lutoslawského Päť ľudových melódií z roku 1945, pôvodne napísaných pre klavír a neskôr skladateľom zinštrumentovaných pre sláčikový súbor, ďalej Pesničky zo Zaolžia Romana Bergera, skomponované na objednávku SKO, dynamická miniatúra Bohuslava Martinů a transkripcia organovej skladby Jána Valacha.