vážna hudba

BHS / Klavírny recitál - Yulianna Avdeeva

Klavírny recitál Yulianny Avdeevy ponúka program, ktorý ideálne vyhovuje interpretačnému naturelu umelkyne.
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujúci: Yulianna Avdeeva

Program:
Fryderik Chopin
– Nokturno cis mol, op. posth.
– Nokturno č. 4 F dur, op. 15, č. 1
– Balada č. 3 As dur, op. 47
– Prelúdium č. 25 cis mol, op. 45
– Scherzo č. 3 cis mol, op. 39
– Mazúrky (3), op. 59
– Polonéza č. 5 fis mol, op. 44
Robert Schumann
– Fantazijné skladby, op. 12
Franz Schubert
– Fantázia C dur, D760 Pútnik

Program BHS 2019

-----------

Vstupné: 24, 20, 16€  

V Chopinovej tvorbe je evidentne doma (v roku 2010 zvíťazila na klavírnej súťaži F. Chopina vo Varšave), blízke sú jej aj skladby Roberta Schumannaa Franza Schuberta. Mimoriadne náročná, rozsiahla a v klavírnej tvorbe prelomová Schubertova fantázia Pútnik uzatvára atraktívnu dramaturgiu recitálu  Yulianny Avdeevy „pod rukami ktorej klaviatúra spieva,“ (Gramophone, 2015).