prednáška / diskusia

Veda v divadle

Prvý diskusný večer bude na tému „Rôzne pohľady na Mendelejevovu periodickú sústavu prvkov a využitie prvkov v umení".

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vedeli ste o tom, že hliník bol objavený v roku 1825, ale až do roku 1888 bol používaný výlučne na klenotnícke účely lebo bol veľmi drahý? Alebo že Arzénom sa farbili šaty ešte v 19. storočí a to napriek tomu, že jeho jedovatosť bola dávno známa? O tom i mnohom inom budeme hovoriť na diskusii s odborníkmi zo SAV.

Vstupné: 3 €

Hostia: T. Zachar Podolinská, M. Venhart
Moderuje: M. Jurán