prednáška / diskusia

Večer s Heroldom

Sprievodný program k výstave "Takto alebo takto" Vlastimila Herolda v Galérií dizajnu Satelit Slovenského centra dizajnu.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

SCD vás pozýva stráviť príjemný večer v dobrej spoločnosti. Najskôr sa počas komentovanej prehliadky výstavy Vlastimil Herold, Takto alebo takto s kurátorkou Silviou Kružliakovou bližšie zoznámite s tvorbou tohto všestranného autora a po nej si pozriete krátke animované filmy zapožičané od partnera výstavy Slovenského filmového ústavu.

Program krátkych animovaných filmov: Jablko poznaniaSobotienka ideVarila myšička kašičkuKúzelník a kvetinárkaVynálezcaČudný vták. Uvedie Lea Pagáčová zo Slovenského filmového ústavu.

Viac o výstave