prednáška / diskusia

Seminár: Rudolf Urc- tvorca a interpret histórie

O aktivitách a živote Rudolfa Urca hovoria jeho priatelia, spolupracovníci a filmoví teoretici.

Táto akcia sa konala v minulosti

Program:
13.00

Ingrid Mayerová, René Lužica: Zamyslenie sa nad životným príbehom Rudolfa Urca
Václav Macek: O autentizme
Marcela Plítková: Pamäť Ruda Urca
Peter Ulman: Filmová publicistika Rudolfa Urca
Eva Vženteková: Odhaľovanie vojnových udalostí filmom
Petra Hanáková: Urcova Historická panoráma

14.30
Jiří Kubíček: Paralelní osudy
Ondrej Slivka: Moje stretnutia s Rudolfom Urcom
Katarína Minichová: Inšpiratívne dramaturgické partnerstvo
Vlado Malík: Moje „šlapačky“ s Rudkom Urcom
Eva Gubčová: Kroky, skoky a roky Katedry animovanej tvorby
Eva Šošková: Rudolf Urc – od praxe k reflexii a späť

Vstup voľný