prednáška / diskusia

Prečo máme na Hlavnom námestí fontánu?

Forum civitatis, Traitt Marckh in der Statt alebo Ferencz József-tér boli v minulosti označenia pre miesto, ktoré dnes poznáme ako Hlavné námestie. Jeho dominantou je známa renesančná fontána, ktorá sa viaže k prvej prešporskej korunovácii. 
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Čo tejto korunovácii zo dňa 8. septembra 1563 predchádzalo?

Koho vlastne znázorňuje socha na vrchu Maximiliánovej fontány?

Ako vyzeralo Hlavné námestie v období renesancie a akí ľudia ho navštevovali? 

O tom všetkom bude hovoriť historik Ivan Chylák z Historického ústavu SAV. 
 
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €. Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo online