prednáška / diskusia

Lektoráty zadarmo

Medzi sviatkami múzeum ponúka lektoráty vo vybraných expozíciách zdarma.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Zraz vo vestibule Prírodovedného múzea.

27. – 30. 12. 2022, 10.00 h a 13.30 h