iná akcia
prednáška / diskusia

Singularch: COMTE/MEUWLY (CH) / Ján Studený (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na poslednú prednášku v roku 2022. Podujatie je súčasťou projektu Singularch – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov. Vstup je voľný.

 

  odporúčame!
  Táto akcia sa konala v minulosti

  Vo štvrtok 15.12.2022 sa stretneme v útulnom priestore skrytom na nádvorí Galérie mesta Bratislavy s dvojicou švajčiarských architektov z ateliéru COMTE/MEUWLY (Adrien Comte a Adrien Meuwly).

  Pred prednáškou vo formáte :Referencie porozpráva architekt Ján Studený o východiskách a inšpiráciach, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.

  15. decembra / Emil – Mirbachov palác (GMB), Františkánske námestie 11

  Vstup voľný

  COMTE/MEUWLY je pomerne mladý ateliér založený v Ženeve. V roku 2016 sa za rýchlu dobu stal svojou unikátnou a precíznou naratívnou prácou jedným z mienkotvorných švajčiarskych ateliérov. Podľa ich slov, je v ich tvorbe pre nich to najdôležitejšie nebáť sa testovať svoju schopnosť byť prekvapení, byť fascinovaní nečakanými stretnutiami a objavmi.

  Projekty rozvíjané ako príbeh prostredníctvom starostlivého pozorovania každodenného života, napínavým experimentovaním, testami a prototypmi nám predstavia obaja zakladatelia Adrien Comte a Adrien Meuwly.

  Nikto v skutočnosti nevie, ako sa to skončí. Zostavy postáv, scén, predmetov, miest, javov: kotviace body, ktorých krása vychádza z ich starostlivého zostavovania, z ich interakcií. Prostriedok spochybňovania a znovu objavovania.

  Využitie toho, čo existuje. Zvýraznenie príležitostí. Subjektívna interpretácia zistenej situácie. Starostlivý výber kvalít a potenciálov na spustenie reality. Ateliér COMTE/MEUWLY získali nedávno Foundation Award 2021, ktoré je v poradí tretím ocenením pre mladé talenty vo veľmi krátkom čase. Kvalita prevedenia, ale aj ich rýchly vývoj a vysoká produktivita sa odzrkadľuje aj vo forme pôsobenia na ETH FAS SIA.

  Naša práca využíva to, čo existuje, s dôrazom na subjektívny výber existujúcich kvalít. Veríme, že pozorným skúmaním situácií, pochopením príbehov, ktoré vytvárajú miesto, extrahovaním a posilňovaním podstaty kontextu sú potenciály, ktoré môžeme nájsť, väčší a oveľa bohatší naratív projektu.

  Viac v článku na Singularch

  ksa_studeny / Ján Studený

  Čo všetko zahŕňa hladina referencií? Mimo internetom veľmi rýchlo dostupnej vizuálnej hmotnej inšpirácie generovanej z príkladných realizácií a vizualizácií, môžeme hovoriť o umení, literatúre, filmoch, udalostiach, javoch, pocitoch, priestorových ambíciách, ktoré sú pre nás nejednoznačným a pomyselným vodítkom pri tvorbe, a inokedy nevyhnutnou zberateľskou pasiou architekta, ktorá tvorbu podvedome ovplyvňuje.

  Pred prednáškou od COMTE/MEUWLY chystáme v poradí 3. prednášku z cyklu :referencie, kde nám vždy jednotliví prizvaní lokálni architekti predstavia svoju prax a unikátne ponímanie všetkého, čo ich práve inšpiruje a vedie v procese tvorby.

  Tento krát do cyklu prednášok :referencie prijal pozvanie architekt Ján Studený, ktorý nám na prednáške predstaví svoje vlastné ponímanie rôznorodosti inšpirácie v architektúre a to, čo z jeho uhla pohľadu všetko znamená hladina referencií a ich následná racionálna až experimentálna transformácia v tvorbe.

  Snažíme sa vytvoriť systémové riešenia, ktoré sú schopné určiť mieru a spôsob narábania so životným prostredím a ochotu kolonizovať ďalší priestor.

  Ateliér ksa_studeny sa zameriava na výskum rôznych foriem budúceho života. od nízkospotrebných energetických modelov (Mníšek, Pernek, Břeclav, Plejády) cez skladanie algoritmov systémov v modulárnosti, až po revitalizácie bytových domov v lokálnom prostredí (Vyšehradská).

  Analyticky pracujeme na aktuálnych témach súčasnej kultúry a jej vzťahu k architektúre a konkrétnych prepojení s praktickou architektonickou tvorbou.

  Ján Studený bol od roku 1995 súčasťou praxe v ateliéry ksa. (kopecký studený architekti) so sídlom v prahe, od roku 2009 v Bratislave vedie ateliér Sudený architekti. Kancelária pracovala na projektoch a realizáciách od malých rodinných domov až po veľké projekty urbanistického plánovania. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na architektúru: od súkromných zadaní rodinných domov, obytných domov, verejných stavieb až po budovy offisov a výrobu.

  Projekty ako víkendový dom v Senci (1997), alebo skleník v stupave (2000) získali domáce aj medzinárodné uznania. Prelomovým projektom ateliéru bol rodinný dom v Černošiciach, (cz 2008) - vybraný na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe v roku 2009. Z väčších prác sú významné štúdie výstavby paláca Istropolis (2007), štúdie pre SNG (2002 - 08) v BA, knižnice v Prahe - NTK (2004), CNK (2006) a participácia na väčších lokálnych developmentoch ako napríklad rozsiahla urbanistická štúdia Spark (2009) alebo Borsa (2008).

  Ján vedie ateliér a3 na Akadémii výtvarných umení v BA (od roku 2011). Ateliérom sa spolupodieľa na programe Zdieľané mestá s inými európskymi platformami. Okrem toho taktiež prednáša na rôznych verejných fórach v Európe (Weimar, Kattowice, Praha, Viedeň...).

  Ján Studený na Singularch

  Facebook event

  Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.

  Hlavným zámerom Singularchu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.

  Organizuje Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianskym združením Archtung.

  • Hlavný partner podujatia: Fakulta architektúry a dizajnu STU
  • Sériu prednášok z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
  • S finančnou podporou: Nadácia mesta Bratislavy
  • Mediálni partneri: Rádio_FM | Archinfo portál - architektúra, architekti, diela | Citylife.sk | YIM.BA - Yes In My Bratislava | Atrium – Magazín pre kultúru bývania, dizajn a architektúru

   

   

  Odporúčame

  divadlo

  Uhol_92: Ponížení a krvilační

  Ut 21.3.2023 / A4 - priestor súčasnej kultúry
  odporúčame!
  divadlo

  Red Catvision Song Contest

  18.2.2023 - 17.3.2023 / Red Cat Cabaret Club
  odporúčame!
  koncert

  Pražský výběr

  Pi 21.4.2023 / Majestic music club
  odporúčame!