Vyšlo ďalšie číslo Designum 3/2016

Časopis Designum je jediný odborný časopis o dizajne na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou. Na jeho stránkach nájdete aktuálne informácie o súčasnosti dizajnu na Slovensku a v zahraničí, ale aj pravidelné rubriky z dejín a teórie dizajnu.

blog

V úvode tretieho tohtoročného vydania časopisu Designum nájdete portréty slovenských dizajnérov : Ondreja Jóba, Vlasty Kubušovej, Michala Riabiča a Jána Šicka.

Na Národnú cenu za komunikačný dizajn nadväzuje článok o brande Good Idea Slovakia
O Bienále grafického dizajnu v Brne prináša Designum príspevky už pravidelne, tento rok je to pohľad japonského novinára na toto známe podujatie.

V Slovenskom múzeu dizajnu sa kontinuálne venujú budovaniu Kabinetu ŠUR a Archívu Ivy Mojžišovej, ktoré predstavujú na stránkach aktuálneho vydania.

O histórii československého dizajnu socialistickej éry a jeho vystavovaní sa píše v článku o Retro múzeu v Chebe, americkej interiérovej tvorbe je venovaný príspevok o kresťanskej komunite Shakerov.

Nielen pre teoretikov dizajnu vznikol rozhovor o možnostiach vizuálnych štúdií s Martou Filipovou a o národnom charaktere dejín dizajnu hovorí článok venovaný zbierke esejí o talianskom dizajne Made in Italy.

Designum predstavuje názory aj prácu zaujímavých dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach. Časopis je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre dizajnérov, teoretikov, pedagógov, historikov a študentov dizajnu, architektov, výrobcov, manažérov, umeleckých remeselníkov, obchodníkov a ľudí, ktorí majú radi dizajn.
Vychádza na 88 stranách 4-krát ročne a má anglické summary.

Časopis Designum kúpite vo vybraných kníhkupectvách.
Viac o predplatnom.