Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

V Koncertnej sále Slovenského rozhlasu sa konajú koncerty Symfonického orchestera Slovenského rozhlasu, vážnej hudby, populárnych spevákov aj skupín.

Berkshire Youth Orchestra (UK) 24. 7. 2014 - 19:00 Vážna hudba
Medzinárodný mládežnícky hudobný festival
10. 7. 2014 - 17:00
10. 7. 2014 - 19:00
11. 7. 2014 - 9:00
11. 7. 2014 - 19:00
12. 7. 2014 - 10:00
12. 7. 2014 - 15:00
12. 7. 2014 - 17:00
13. 7. 2014 - 18:00
27. 7. 2014 - 20:00
28. 7. 2014 - 10:00
28. 7. 2014 - 14:00
29. 7. 2014 - 15:00
29. 7. 2014 - 17:00
Festival
East Sussex Youth Orchestra (UK) 4. 8. 2014 - 19:00 Vážna hudba
koncertná sála

Slovenský rozhlas poriada koncerty aj ďalších svojich sálach ako v Malom koncertnom štúdiu SRo a Komornom štúdiu SRo.

Mýtna 1, budova Slov. rozhlasu
811 07 Bratislava

Telefón: +421 2/5727 3624
Email: Ladislav.Brull@rozhlas.sk

Web: www.slovakradio.sk