výstava

Storočie Feiglerovcov

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo výstavu naprieč tvorivým a osobnostným spektrom niekoľkých generácií bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov. Architektúra 19. storočia bola dlho opomínanou témou. Územie Slovenska 19. storočia tvoriace súčasť Habsburskej monarchie, však predstavuje teritórium s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. 

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
16.05.2017 17:00, Ut


Cesta k úspechom Feiglerovcov sa začala ešte kdesi v 18. storočí. Ako ukázali najnovšie genealogické výskumy, bratislavskí Feiglerovci sú iba jednou z vetiev košatého rodu. Okrem nich sa staviteľstvu venovali i ostrihomskí príbuzní, s ktorými udržiavali čulé kontakty. Stopy pôsobenia bratislavských Feiglerovcov objavujeme tak nielen v Bratislave – v ich hlavnom pôsobisku, ale aj v širšom okolí – v Svätom Jure, Modre či v Trnave, ale i na území dnešného Maďarska – v Pécsi, v Győri, Ostrihome či v Drégelyi.

Ich architektonické dielo premosťuje impozantne dlhú epochu – počnúc barokovým klasicizmom až k obzorom moderny a šírkou tvorivého záberu či citlivou reflexiou aktuálneho diania na dobovej európskej i uhorskej architektonickej scéne prekračuje horizont regiónu. Popri rôznorodosti typologických druhov i rozmanitosti slohových a štýlových premien sa v ich diele zrkadlila aj vnímavosť k moderným podnetom éry industrializácie v podobe prvých liatinových a železobetónových konštrukcií, ale i zaujímavá reflexia vzťahu architekt – stavebník či mimoriadne dôležité spojenie projekčnej, staviteľskej a podnikateľskej zložky činnosti architekta - staviteľa, ako jeden z najdôležitejších predpokladov prosperity na poli stavebníctva v dlhom 19. storočí.

Schopnosť pohotovo, komplexne, pragmaticky a hlavne moderne reagovať na aktuálne požiadavky doby, ale aj všadeprítomný zmysel pre tradičný koncept architektúry iba potvrdzujú fakt, že dielo Feiglerovcov v spektre architektonickej tvorby dlhého storočia oscilovalo medzi tradíciou a inováciou. Túto črtu postrehol aj významný maďarský historik architektúry Ákos Morávánszky, ktorý konštatoval, že: „vynikajúce osobnosti architektúry Rakúsko-Uhorskej monarchie sa nikdy neoddali určitému štýlovému smerovaniu natoľko radikálne, aby sa úplne prerušil dialóg s minulosťou.“

Výstava je produktom medzinárodnej kooperácie vzdelávacích a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku. Tvorivo nadväzuje na  výstavný projekt v Ostrihome, ktorý bol predstavený v decembri 2016 v Ostrihome.

Autori výstavy: Jana Pohaničová a Peter Buday

Odporúčame

festival

Národný tanečný dom

Národný Tanečný dom sa koná od 18. do 20. januára. Zimný interaktívny festival tRadovania je indoorový festival tradičnej kultúry...Viac
19.1.2018 - 20.1.2018 / Pistoriho palác
odporúčame!
divadlo

Meno

Inscenácia Meno s podtitulom "Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám" zaručene prostredníctvom skvelého obsadenia a mimoriadneho...Viac
Ne 25.2.2018 / Štúdio L+S
odporúčame!
film

Zabitie posvätného jeleňa

Steven Murphy je úspešný kardiochirurg, ktorý žije v luxusnej vile s krásnou ženou a dvoma deťmi zdanlivo pokojný život. Prečo...Viac
Kino Lamač / Artkino Za zrkadlom / Kino Film Europe
odporúčame!
film

Exhibition: Manet – Portraying Life

Veľmi populárna výstava diel slávneho impresionistického maliara v londýnskej Royal Academy of Arts, ktorá mapuje celú kariéru...Viac
So 10.2.2018 / FK Nostalgia
odporúčame!