výstava

Storočie Feiglerovcov

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo výstavu naprieč tvorivým a osobnostným spektrom niekoľkých generácií bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov. Architektúra 19. storočia bola dlho opomínanou témou. Územie Slovenska 19. storočia tvoriace súčasť Habsburskej monarchie, však predstavuje teritórium s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. 

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
16.05.2017 17:00, Ut


Cesta k úspechom Feiglerovcov sa začala ešte kdesi v 18. storočí. Ako ukázali najnovšie genealogické výskumy, bratislavskí Feiglerovci sú iba jednou z vetiev košatého rodu. Okrem nich sa staviteľstvu venovali i ostrihomskí príbuzní, s ktorými udržiavali čulé kontakty. Stopy pôsobenia bratislavských Feiglerovcov objavujeme tak nielen v Bratislave – v ich hlavnom pôsobisku, ale aj v širšom okolí – v Svätom Jure, Modre či v Trnave, ale i na území dnešného Maďarska – v Pécsi, v Győri, Ostrihome či v Drégelyi.

Ich architektonické dielo premosťuje impozantne dlhú epochu – počnúc barokovým klasicizmom až k obzorom moderny a šírkou tvorivého záberu či citlivou reflexiou aktuálneho diania na dobovej európskej i uhorskej architektonickej scéne prekračuje horizont regiónu. Popri rôznorodosti typologických druhov i rozmanitosti slohových a štýlových premien sa v ich diele zrkadlila aj vnímavosť k moderným podnetom éry industrializácie v podobe prvých liatinových a železobetónových konštrukcií, ale i zaujímavá reflexia vzťahu architekt – stavebník či mimoriadne dôležité spojenie projekčnej, staviteľskej a podnikateľskej zložky činnosti architekta - staviteľa, ako jeden z najdôležitejších predpokladov prosperity na poli stavebníctva v dlhom 19. storočí.

Schopnosť pohotovo, komplexne, pragmaticky a hlavne moderne reagovať na aktuálne požiadavky doby, ale aj všadeprítomný zmysel pre tradičný koncept architektúry iba potvrdzujú fakt, že dielo Feiglerovcov v spektre architektonickej tvorby dlhého storočia oscilovalo medzi tradíciou a inováciou. Túto črtu postrehol aj významný maďarský historik architektúry Ákos Morávánszky, ktorý konštatoval, že: „vynikajúce osobnosti architektúry Rakúsko-Uhorskej monarchie sa nikdy neoddali určitému štýlovému smerovaniu natoľko radikálne, aby sa úplne prerušil dialóg s minulosťou.“

Výstava je produktom medzinárodnej kooperácie vzdelávacích a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku. Tvorivo nadväzuje na  výstavný projekt v Ostrihome, ktorý bol predstavený v decembri 2016 v Ostrihome.

Autori výstavy: Jana Pohaničová a Peter Buday

Odporúčame

divadlo

Herečky (miluj blížneho svojho)

4.12.2017 - 8.12.2017 / GUnaGU
odporúčame!
koncert

Andrej Šeban Trio

Po minuloročnom úspechu turné Andrej Šeban Trio s Jánom Fabrickým a Michalom Šelepom bude život krásny aj počas hudobnej jesene...Viac
Pezinok / Stredisko kultúry Vajnorská
odporúčame!
koncert

Eugenio Becchetti: Mistero Gaudioso – Koncert pre sv. Františka z Assisi

Eugenio Becchetti, hlavný organista horného kostola Baziliky sv. Františka v Assisi vystúpi 4. decembra vo Františkánskom kostole...Viac
Po 4.12.2017 / Františkánsky kostol Zvestovania Pána
od vás odporúčame!
divadlo

Divná doba, divná láska, divné životy

Ut 28.11.2017 / GUnaGU
odporúčame!