výstava

Rezidencia Anetty Mona Chisa a Martina Piačeka / Cosy Cosmos Cosmetics: Kabinet kozmetiky kalcia

Počas celého leta sa v Schaubmarovom mlyne konala rezidencia Anetty Mona Chisa a Martina Piačeka, ktorí tu (spolu)pracovali na svojich nových projektoch. Obaja sa zaujímajú o premeny vzťahu medzi človekom a prírodným svetom v kontexte súčasných teórií, ako sú ekofeminizmus a nový materializmus. 

Dátum vernisáže:
31.08.2019 16:00, So
31.08.2019, So - 01.04.2020, St


Schaubmarov mlyn v Pezinku má vďaka prírode, ktorou je obklopený, potenciál slúžiť nielen ako výstavný priestor, ale aj prostredie pre mnohé iné aktivity. Okrem detských letných táborov a večerných filmových projekcií v mlyne počas celého leta prebiehala umelecká rezidencia dvoch súčasných autorov, Anetty Mona Chişa a Martina Piačeka, ktorá vyústi do výstavy Cosy Cosmos Cosmetics / Kabinet kozmetiky kalcia.

Oboch rezidentov spojil záujem o hmotu, o pamäť, ktorú v sebe nesie, vzťahy medzi materiálmi a ich špecifické vlastnosti. „V kultúrnom momente charakterizovanom rýchlou digitalizáciou a ekologickou neistotou navrhujeme prehodnotiť naše perspektívy porozumenia matérie. Vytvárame nové naratívy okolo bežne známych sochárskych materiálov, ako sú sadra a mramor,“ hovorí Chişa.

„Gypsum a mramor sú sedimenty na báze vápnika, tvoriace sa v dôsledku nespočetných neznámych síl, príliš nepredvídateľných na to, aby sa dali zmerať, tvarujúce množstvo živých a neživých telies zvnútra aj zvonka. Všetko, čo dnes obsahuje vápnik, prekvitalo v období jury. Mramor a sadra boli teda kedysi energické a plne rozvinuté formy života, ktoré nakoniec zahynuli, zhutnili sa a skomprimovali. Existuje obrovské množstvo úmrtí, ktoré tieto horniny absorbovali počas tisícov rokov ich vzniku. Medzi týmito dvoma dobre známymi a široko používanými minerálmi vedie cesta diagonálnej pitvy vykonanej v rámci toho, čo nazývame Cosy Cosmos Cosmetics alebo Kabinet kozmetiky kalcia,” vysvetľuje A. M. Chişa. „Ako súvisia minerály ako sadra a mramor s vývojom rozsiahlych štruktúr v prírode? Ako môžeme sledovať a znázorniť biografiu týchto sedimentárnych hornín? Ako môžeme (vizuálne) prerozprávať tieto surové geologické materiály, tak pred, ako aj po ich infikovaní ľudskou interakciou?”

„Tektonický charakter Malých Karpát a obzvlášť metamorfované vápence Pezinského regiónu pôsobili ako odrazová plocha pre náš výskum. Mnohotvárnosť sedimentárnych hornín nás vedie k vnímaniu materiálov mimo koncepčný zvyk delenia sveta na organický a anorganický. Prepletenosť geologických vrstiev so živou a neživou hmotou, so starými a novými technológiami, s prírodou a kultúrou, s ťažbou a tvorbou je jedným zo základných argumentov nášho umeleckého pátrania,“ dodáva autorka. Počas rezidencie sa Martin Piaček a Anetta Mona Chişa zaoberali archeológiou vápnika, hľadaním vnútorných síl a vitalizmu tejto látky. Výstava predstaví nové organizmy a orgány, nové materiálové geológie, ktoré budú odkazovať na príbeh základných prvkov ľudského tela, zvierat, rastlín a zeme. 

Výsledné projekty rezidentov navyše voľne dopĺňajú aktuálnu výstavu prebiehajúcu v Schaubmarovom mlyne Do divočiny kurátorky Alexandry Tamásovej, ktorá predstavuje diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň a umelcov zaoberajúcich sa témou divokej prírody a momentom vstupovania civilizovaného človeka do divočiny a jeho vzťahu k nej. 

Rezidenčný pobyt A. M. Ch.
Rezidenčný projekt Anetty Mona Chiᶊa sledoval vplyv racionality a androcentrizmu na to, ako zažívame a zobrazujeme prírodný svet tým, že otvára diskusiu o antropomorfizujúcom jazyku a sleduje, aké sú afektívne dôsledky hierarchizácie obklopujúceho sveta. Prostredníctvom niekoľko vzájomne prepojených tém, ako sú ekofeminizmus a hyperseparácia, jazyk a biosemiotika chce autorka skúmať náš vzťah k rastlinám a rekonfigurovať našu príbuznosť s prírodným svetom prostredníctvom explicitnej úlohy botanickej nomenklatúry.

Rezidenčný pobyt M. P.
Pre sochára M. Piačeka je dôležité pozerať sa na tradičné sochárske materiály z perspektívy súčasných teórií a estetík. Všetky aktuálne úvahy o materializme zahŕňajú tému životaschopnosti hmoty - akoneživej, tak aj ľudskej alebo inej biologickej hmoty. Tieto teórie prisudzujú životne dôležité vlastnosti aj nehumánnemu materiálu; posthumanistická subjektivita preto nastoľuje otázky, ktoré sú významné aj pre umelcov. Autora zaujíma vplyv „nového materializmu" na problematiku estetiky (najmä sochárstva) a etiky. Zároveň sa zameriava aj na komplexnosť koprodukcie ľudskej a neľudskej hmoty, času, priestorov a ich významu. Projektom sa snaží upriamiť väčšiu pozornosť na aktívnu moc vecí a materiálov - materiály a objekty, ktoré sa môžu brániť, spolupracovať alebo súťažiť s umelcovou túžbou tvoriť ďalšie krásne objekty, alebo s našou všeobecnou túžbou žiť lepšie, zdravšie a šťastnejšie.

--------------------

Zúčastnení umelci:

Anetta Mona Chiᶊa 
absolvovala štúdium na VŠVU v Bratislave (odbor socha, multimediálna tvorba). Vo svojej tvorbe používa rôzne taktiky a pohybuje sa na rozhraní viacerých médií (objekt, video, performens, text, fotografia). Od roku 2000 pracovala najčastejšie spolu s Luciou Tkáčovou, vystupujúc a vystavujúc ako umelecká dvojica. Jej práce a kolaboratívne projekty boli vystavené na množstve samostatných výstav tak na Slovensku, ako aj v zahraničí (napr. Belgicko, Rakúsko, Nemecko) a v roku 2011 v rumunskom pavilóne na Bienále v Benátkach. V rámci skupinových výstav a umeleckých podujatí bola autorkina tvorba prezentovaná napr. v Nemecku, ČR, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Rumunsku, USA, na Taiwane, v UK, Kanade, Švajčiarsku, Belgicku..

Martin Piaček 
Martin Piaček absolvoval v rokoch 1994 - 2000 štúdium sochárstva u Juraja Bartusza a Jozefa Jankoviča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde pokračoval v doktorandskom štúdiu u Jána Hoffstädtera. Absolvoval viaceré študijné pobyty (Poľsko, Holandsko, Austrália). Neskôr pôsobil a prednášal na viacerých vysokých školách, v súčasnosti vedie na Katedre intermédií VŠVU Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné). Vo vlastnej tvorbe dlhodobo skúma otázky súvisiace s históriou, národnou a osobnou identitou. Hoci je primárne sochár, vyjadruje sa aj ďalšími médiami ako sú video, fotografia či performance.

----

Vstup je voľný

Odporúčame

party

SIGNAll_FM & Drumatique

Pi 18.10.2019 / Dunaj˜
odporúčame!
film

Filmový festival Inakosti 2019

16.10.2019 - 21.10.2019 / Kino Lumière
odporúčame!
film

Mladosť

Po talianskej Veľkej nádhere prichádza Paolo Sorrentino so snímkou s medzinárodným hviezdnym obsadením. Film nás tentokrát...Viac
Št 26.9.2019 / Kino Lumière
odporúčame!
divadlo

Chromozóm XX

Komédia o významných Slovenkách.Viac
Št 3.10.2019 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!