výstava

Peter Roller / Poste Restante

Peter Roller na výstave Poste restante  v Galérii Z v Bratislave predstavuje najnovší cyklus prác – malieb, objektov a „pečiatkových kresieb“, ktoré vznikli v rámci jeho zaujatia, čo súvisí s jeho dávnym koníčkom, filateliou.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
02.05.2019 18:00, Št


Kurátorka: Katarína Bajcurová

Rollera poznáme ako sochára, ale nikdy mu nebol cudzí ani štetec a ceruza, s ktorými narába rovnako virtuózne ako, napríklad, so sekáčom či dlátom, alebo inými sochárskymi nástrojmi. Maľbu a kresbu často spája so sochou, čoho výsledkom sú osobité reliéfy, či objekty. Dlhodobo sa venuje tvorbe známok – nie je to však známková tvorba v pravom zmysle slova – v jeho chápaní nie sú známky ako známky,  často patria moriam, oceánom, neexistujúcim a bájnym krajinám, umelcom etc. Vyrezáva ich a kolážuje z farebného papiera, máp obľúbených miest, hviezdnej oblohy, vytvára miniatúrne obrázky pre radosť, ale i väčšie obrazy, trebárs, pre meditáciu. Nemajú síce tradičné zúbky, ale všetky sú opečiatkované vlastnoručne vyrobenou pečiatkou, čo im dáva punc originality a pravosti. Rollerova známková tvorba sa stala vizuálnou poéziou svojho druhu.

V najnovšom cykle svoje uvažovanie o známkach posúva zase o krok ďalej – na komorných obrazoch svietia vymaľované (a typicky vybodkované) farebné obrazce – akési fantastické (ale stále geometrické) zrastlice tvarov – krajín, ktoré boli, resp. stále sú. Tvorí ich na základe farebnej kombinatoriky odvodenej z národných farieb (farieb vlajky) tej, ktorej krajiny, z nich trpezlivo skladá svojho druhu – sofistikované heraldické symboly, akési novodobé erby. Alebo vytvára svojské kresby, ktoré vznikajú ako bizarná skrumáž jeho autorských pečiatok jednotlivých krajín...

Zásielku Poste restante pošta nedoručuje, ani neoznamuje adresátovi jej príchod – v tomto prípade pozýva na výstavu, avizuje sa jej konanie. Adresát, oprávnený prijímateľ – a milovník umenia – si môže zásielku prevziať pri priehradke pošty po preukázaní totožnosti a oznámení podacieho čísla zásielky – v našom prípade prísť a pozrieť si výstavu. A napokon, odniesť si z nej – zážitok tvorby.

-----------------

Peter Roller (7. júl 1948, Bratislava) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1969 – 1975, prof.  Jozef Kostka, Ján Kulich), kde v rokoch 1992 – 2018 pedagogicky pôsobil na Katedre sochárstva. Zúčastnil sa vyše 40 medzinárodných sochárskych sympózií po celom svete (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, USA, Japonsko, Kanada, Nórsko, Česko atď.).

V ranej tvorbe sa venoval modelovanej reliéfnej plastike, od začiatku osemdesiatych rokov prevládli v jeho tvorbe skulptívne techniky a práca s kameňom v komornom i monumentálnom meradle, ku ktorému pribudol aj zváraný kov. Neskôr sa  v jeho tvorbe prehĺbila meditatívna črta, objavili sa motívy zaniknutých civilizácií, ponášky na fiktívne obydlia. Roller rozvinul v soche ideu stvárnenia imaginárnych priestorov (skulpturálne architektúry) a dospel k zvláštnemu druhu ziluzívnenia tvaru. Priestorový a sémantický klam dosiahol „obrátením“ výrazových prostriedkov, čiarou a plochou modeloval priestor, prostredníctvom kresby polemizoval s priestorovosťou a materiálnosťou sochy.

Od deväťdesiatych rokov sa pod vplyvom východných kultúr sústredil na vlastnú verziu vizuálnej poézie, povrchy svojich sôch pokrýval kresbou, pričom na vytvorenie priestorových a materiálových ilúzií využíval efekt zrakového klamu. Venuje sa tiež dlhodobému projektu Petrogramov – umiestňuje znakmi pomaľované kamene v rôznych miestach zeme. Osobitú oblasť jeho záujmov predstavuje kresba a maľba, ktorá v posledných rokoch začala v jeho tvorbe prevažovať.  Prednedávnom boli jeho objekty – architektúry vystavené na výstave Time Space Existence, sprievodnom podujatí Bienále architektúry v Benátkach 2018.    

Odporúčame

výstava

Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity Komenského

26.6.2019 - 13.10.2019 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!
film

Strážca Divočiny

Ne 1.9.2019 / Komunitná záhrada Ostredky
odporúčame!
výstava

Orient 2

12.7.2019 - 6.10.2019 / Kunsthalle Bratislava
odporúčame!
divadlo

Josef Švejk

16.9.2019 - 30.9.2019 / Divadlo Aréna
odporúčame!