výstava

Peter Roller - Stopy

Výstava v Galérii Z je súvahou  tvorby a myslenia posledného obdobia. Celok sa odohráva v troch rovinách: od plošného obrazu cez naznačenú reliéfovitosť po vykročenie do priestoru. Námetovo diela oscilujú medzi archeológiou starých kultúr a ich recykláciou, oživením v nových súvislostiach, zosúčasnením.  Autor sa tu pohráva s divákovou predstavivosťou - dvojrozmerné pôsobí plasticky a naopak. Kladie sebe aj nám otázky. Má pripomínanie minulosti význam? Jestvuje ešte historická kontinuita či aspoň jej povedomie? A nakoľko ju možno dnes prekryť?
Dátum vernisáže:
10.09.2020 18:00, Št
11.09.2020, Pi - 23.10.2020, Pi

Peter Roller sa narodil v roku 1948 v Bratislave. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu a na Vysokej škole výtvarných umení  u prof. J. Kostku a prof. J. Kulicha.

V období  rokov 1975 - 1992 tvoril v slobodnom povolaní.                                                                               

Od roku 1992 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre sochárstva, kde bol v roku 1996  menovaný docentom a v roku 2009 profesorom.

Vo svojej tvorbe sa venuje monumentálnej i komornej soche, kresbe, grafike maľbe, objektu a dlhodobému  projektu Petrogramy : svojimi znakmi pomaľované dunajské kamene umiestňuje na Slovensku a jeho poslovia po celom svete. Na výstave budú kamene pomaľované znakmi súvisiacimi s vystavenými obrazmi a objektami 
 
Od roku 1976 vystavuje samostatne a na spoločných výstavách doma i v zahraničí / napr.v roku  2018 vystavoval svoje objekty na výstave Time Space Existence, sprievodnej výstave Bienále architektúry v Benátkach.   

Zúčastnil sa vyše 40 Medzinárodných sochárskych sympózií  doma i v zahraničí. Napr,: Česko, Rakúsko. USA, Kanada, Japonsko, Nórsko, Maďarsko... 

Jeho diela sú v zbierkach galérií  a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Odporúčame

výstava

Senior Karol Rosmány vystavuje

10.9.2020 - 4.11.2020 / Galéria dizajnu Satelit
odporúčame!
divadlo

Noc na Broadway

The Only Helga a jej hostia vás prevedú nocou na Broadway! Louis Band a náš showensemble budú hrať svetoznáme muzikálové melódie...Viac
8.10.2020 - 24.10.2020 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Divadelné storočie: stopy a postoje

28.2.2020 - 30.6.2021 / Historické múzeum SNM
odporúčame!
prednáška / diskusia

Ženy a muži

Ut 13.10.2020 / Ateliér Babylon
odporúčame!