výstava

O móde v prirodzenom "móde"

Výstava je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ktoré predstavujú smery vychádzajúce z poctivosti remesla, lásky k prírode a k človeku. Autorky sa pokúšajú práve cez odev zachytiť dôležitý odkaz našej generácie do budúcnosti, a to uvedomenie si seba, prírody a zmyslu života.

08.11.2019, Pi - 31.05.2020, Ne

Kurátorka: Mária Štraneková

V súčasnosti sa neustále apeluje na ekologické témy a zmenu postoja výrobcov, dizajnérov či samotných jednotlivcov k životnému prostrediu. Uvedomenie si ekologických dôsledkov produkcie už v začiatku tvorby vedie k hľadaniu nových inovatívnych stratégií. V snahe o „spomalenie“ a udržateľnosť hodnoty tvorby sa nesie i tvorba mladých dizajnérok, ktorá nie je ovplyvňovaná módnymi vlnami. Práve naopak, v súlade s myšlienkou ekológie a slow fashion tvoria súčasť dnešného smerovania módy ako takej.

Pojem uvedomelý dizajn je aktuálnym trendom, filozofiou a životným štýlom milénia. Mária Štraneková je na Slovensku jeho priekopníčkou už takmer dve desaťročia. K tvorbe sa snaží pristupovať ekologicky – od výberu materiálu, cez strih, až po produkciu. Na výstave predstavuje kolekciu s tematikou obmedzenia ako šance pre nový obsah i tvar. S úctou a obdivom sleduje i aktuálnu tvorbu mladej generácie, nakoľko ako vysokoškolský pedagóg UTB Zlín nasmerovala množstvo mladých dizajnérov. Na výstavu preto prizvala i čerstvé absolventky ateliéru Odevného dizajnu VŠVU v Bratislave s ich dvoma progresívnymi projektmi.

Projekt Skelet vnemu si zaslúži pozornosť pre jeho inovatívnu polohu. Hlavnú veličinu v ňom hrá pre Slovensko tak tradičná rastlina - MAK. Na výstave prezentuje autorka Eva Husárová nový biomateriál z maku, v ktorom prirodzene prepája prírodu s človekom. Projekt vznikol v rámci spolupráce s viacerými firmami, zachádza do roviny výskumnej činnosti s medzinárodným presahom.

Osviežujúcim vkladom je tvorba kompilácie dizajnérok v rámci projektu I am not robot /Nora Čanecká, Erika Daxnerová, Barbora Jakubová/. Tvoria jedinečné odevy, ktoré majú komunikovať ich osobné príbehy, priniesť emocionalitu a väzbu do vzťahu odev – nositeľ. Vo variabilite nových foriem odevu využívajú prírodné i nové materiály, autorské potlače či tradičné techniky v duchu generácie mileniálov.

Fotografie:
Model Mária Štraneková - foto: Jena Šimková
Model Eva Husárová - foto: Evelyn Benčičová
Model Nora Čanecká a spol. - foto: Alex Chudá

Odporúčame

literárna akcia

87. Klub pomalých čitateľov - Atlas ztracených měst

Št 12.3.2020 / Nová Cvernovka
odporúčame!
divadlo

Noc na Broadway

The Only Helga a jej hostia vás prevedú nocou na Broadway! Louis Band a náš showensemble budú hrať svetoznáme muzikálové melódie...Viac
27.2.2020 - 26.3.2020 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
výstava

Do divočiny

Výstava v Schaubmarovom mlyne chce predstaviť rôzne spôsoby, akými ľudia, špecificky umelkyne a umelci, uvažujú o prírode. Budú...Viac
13.5.2019 - 30.4.2020 / Schaubmarov mlyn v Pezinku
odporúčame!
divadlo

Vojna a mier

21.4.2020 - 22.4.2020 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!