výstava

O móde v prirodzenom "móde"

Výstava je ukážkou troch kolekcií pätice autoriek, ktoré predstavujú smery vychádzajúce z poctivosti remesla, lásky k prírode a k človeku. Autorky sa pokúšajú práve cez odev zachytiť dôležitý odkaz našej generácie do budúcnosti, a to uvedomenie si seba, prírody a zmyslu života.

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátorka: Mária Štraneková

V súčasnosti sa neustále apeluje na ekologické témy a zmenu postoja výrobcov, dizajnérov či samotných jednotlivcov k životnému prostrediu. Uvedomenie si ekologických dôsledkov produkcie už v začiatku tvorby vedie k hľadaniu nových inovatívnych stratégií. V snahe o „spomalenie“ a udržateľnosť hodnoty tvorby sa nesie i tvorba mladých dizajnérok, ktorá nie je ovplyvňovaná módnymi vlnami. Práve naopak, v súlade s myšlienkou ekológie a slow fashion tvoria súčasť dnešného smerovania módy ako takej.

Pojem uvedomelý dizajn je aktuálnym trendom, filozofiou a životným štýlom milénia. Mária Štraneková je na Slovensku jeho priekopníčkou už takmer dve desaťročia. K tvorbe sa snaží pristupovať ekologicky – od výberu materiálu, cez strih, až po produkciu. Na výstave predstavuje kolekciu s tematikou obmedzenia ako šance pre nový obsah i tvar. S úctou a obdivom sleduje i aktuálnu tvorbu mladej generácie, nakoľko ako vysokoškolský pedagóg UTB Zlín nasmerovala množstvo mladých dizajnérov. Na výstavu preto prizvala i čerstvé absolventky ateliéru Odevného dizajnu VŠVU v Bratislave s ich dvoma progresívnymi projektmi.

Projekt Skelet vnemu si zaslúži pozornosť pre jeho inovatívnu polohu. Hlavnú veličinu v ňom hrá pre Slovensko tak tradičná rastlina - MAK. Na výstave prezentuje autorka Eva Husárová nový biomateriál z maku, v ktorom prirodzene prepája prírodu s človekom. Projekt vznikol v rámci spolupráce s viacerými firmami, zachádza do roviny výskumnej činnosti s medzinárodným presahom.

Osviežujúcim vkladom je tvorba kompilácie dizajnérok v rámci projektu I am not robot /Nora Čanecká, Erika Daxnerová, Barbora Jakubová/. Tvoria jedinečné odevy, ktoré majú komunikovať ich osobné príbehy, priniesť emocionalitu a väzbu do vzťahu odev – nositeľ. Vo variabilite nových foriem odevu využívajú prírodné i nové materiály, autorské potlače či tradičné techniky v duchu generácie mileniálov.

Fotografie:
Model Mária Štraneková - foto: Jena Šimková
Model Eva Husárová - foto: Evelyn Benčičová
Model Nora Čanecká a spol. - foto: Alex Chudá

Odporúčame

výstava

Laco Teren - Veterný kôň

Laco Teren sa vo veľkom štýle vracia do Danubiany, po Veľkej rybe prichádza Veterný kôň. Výstavu nazvanú podľa nového diela,...Viac
8.5.2020 - 30.8.2020 / Danubiana Meulensteen Art Museum
odporúčame!
koncert

Semblant

Pi 25.9.2020 / Randal Club
odporúčame!
film

Biely, biely deň

V odľahlom islandskom mestečku začína bývalý policajný náčelník podozrievať miestneho chlapíka z pomeru s jeho ženou, ktorá pred...Viac
5.6.2020 - 8.6.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
prednáška / diskusia

Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu

St 14.10.2020 / V - klub
odporúčame!