výstava

Miroslav Mlkvik a Vladimír Sebler / Premeny

Novembrová výstava v Carlton Savoy Art Gallery predstavuje tvorbu dvoch, doteraz na Slovensku relatívne neznámych autorov. Sochára Miroslava Mlkvika, rodáka z Oravy, čerstvého absolventa Akadémie výtvarných umení v Krakove a maliara a dizajnéra z neďalekého Bernolákova Vladimíra Sablera.

Táto akcia sa konala v minulosti

Kurátorka: Mária Horváthová

Expresívna nástojčivosť a spontánna hravosť predstavujú dva protikladné póly umeleckej interpretácie reality ale v procese premien môžu nájsť na okamih aj spoločnú reč. Táto výstava síce dnes neumožní bezprostredný divácky kontakt, no v „on line“ priestore určite zarezonuje.

Miroslav Mlkvik, prináša na slovenskú sochársku scénu mimoriadne pozoruhodný autorský program, v ktorom sa spája expresívny realizmus tvaru a náročný filozoficko-sociálny obsahový koncept. Hoci sa spočiatku venoval práci v dreve, dnes upúšťa od skulpturálnych princípov tvorby a do popredia svojho záujmu posúva modeláciu objemov a odlievanie svojich plastík do akryliku s následnou dokonalou povrchovou úpravou farbou a patinou, ktoré evokujú pocit živej hmoty. 

Mlkvik je figuralista s dôkladnou znalosťou anatómie, so skvelým zmyslom pre povrchovú štruktúru živých organizmov, pokožky i vlasov, ale aj pre textúru rozmanitých materiálov. Vo svojich plastikách, ktoré často nadobúdajú temer monumentálne rozmery, sa dotýka veľmi citlivých, často i bolestivých celospoločenských tém, celé roky odsúvaných a istým spôsobom i tabuizovaných.
Otázka nechcených a nenarodených detí, absencia materských, ale i akýchkoľvek ľudských citov, nezáujem a ľahostajnosť voči chorým a postihnutým, to sú hraničné situácie, ktoré autor vo svojich dielach veľmi expresívnym, ba až naturalistickým spôsobom interpretuje. Samozrejme, dotýka sa i tém, ktoré sa pomaly v našej spoločnosti stávajú bežnou realitou a ich negatívny dosah na náš život je nezmerateľný. Ľudská samota, staroba, ale i strach a obava pred smrťou rezonujú v jeho tvorbe najčastejšie. 

Svoju umeleckú výpoveď obvykle interpretuje cez obraz nahého ľudského tela, kde je nahota zároveň i symbolom obnaženej ľudskej duše. Krásne, priam klasické línie a tvary striedajú v jeho tvorbe starobou poznačené a deštruované telá, ktoré sú mementom a zároveň i metaforou smrti. Jeho tvorba sa prihovára divákovi veľmi expresívnym a otvoreným spôsobom, nekritizuje, len stroho konštatuje a hlavne kladie otázky. Prečo? Autor si k dielam na svojej webovej stránke prikladá rozsiahly slovný komentár, no ich epický odkaz je i tak jednoznačný. Zamyslite sa.

Miroslav Mlkvik je aj skvelý portretista, čoho dôkazom je bravúrny Pavarottiho portrét, alebo súsošie Darovanie prsteňov, ktoré líči krakovskú legendu o charitatívnej misii Alberta Chmielowskeho v okamihu stretnutia so slávnou poľskou herečkou Helenou Modrzejewskou.

Výtvarné sebauvedomovanie a dozrievanie Vladimíra Sablera prebiehalo veľmi pozvoľne a hoci už od detstva rád kreslil, umeleckej tvorbe sa začal intenzívnejšie venovať až po ukončení vysokoškolských štúdií. Špecifické tvaroslovie a technika, ktoré si postupne osvojil, majú svoje korene v jeho aktivitách v oblasti úžitkovej grafiky a výstavníctva, ale i v skúsenostiach získaných pri participácii na projektoch sochára a architekta Štefana Belohradského.
Jeho konštruktivistické cítenie, geometrické tvaroslovie i monochrómna až biela farebnosť zanechali výraznú pečať na pôvodne koloristicky žiarivom a naratívnom štýle maľby mladého autora. Prejavilo sa to v plastickom členení obrazovej plochy vyvolávajúcej ilúziu žiarivej bielej konštrukčnej schémy, a tiež v celkovej adjustáži diela, ktoré tvorí s rámom jednotný a kompaktný celok.

Vladimír Sabler používa veľmi náročnú a časovo zdĺhavú kombinovanú techniku, kde pomocou precízne sformovanej a vrstvenej papierovej hmoty vytvára základnú kompozíciu diela a obrysovú kresbu tvarov, ktoré potom výtvarne pojedná ako maľovaný obraz. Jemnou prácou štetca vkladá drobné detaily, ale i väčšie fragmenty reality, kvety a steblá tráv, žiarivú modrú oblohu, ranné zore a trblietavú morskú hladinu, ale aj nebo plné hviezd či nekonečný priestor vesmíru. V optike oka sa všetky komponenty diela zlievajú do jedného celku a vytvárajú pôsobivú atmosféru pokoja. Kontrast bielej, čisto profilovanej línie a žiarivej farebnosti vyvoláva pocit harmónie, či dramatických hudobných akordov.  

Inšpiráciu pre svoje diela Sabler nachádza v prírode a v bohatom svete ríše rastlín a zvierat. Komponuje stromy, lány polí, pahorky, lúky plné kvetov, nad ktorými sa vznášajú motýle a vtáky, kde šantia salamandre a v žiarivom mori plávajú húfy rýb.

Tým druhým prameňom je svet abstrakcie, v ktorom autora fascinujú paralelné línie a vlnovky, pretínajúce sa priamky, či tajomná mágia geometrických tvarov štvorca, kruhu, kocky, ihlana alebo špirály. Na pozadí zdanlivo nekonečného priestoru, plného vznášajúcich sa tajomných geometrických prvkov, evokujú pocit nových galaxií. 

No a tretím námetovým okruhom, kde volí rôzne varianty kolážových techník, sú netradičné panorámy slovenských i zámorských miest, ktoré ho upútali atmosférou, scenériou, ale predovšetkým rytmom architektonických prvkov a stavieb. Tu cítime potlačenie kompozičnej línie a prevahu obrazovej plochy, v ktorej prvok koláže má nielen esteticko-výrazovú, ale i informatívnu funkciu, a tak obohacuje výsledný efekt diel. 

Miroslav Mlkvik sa narodil 13. februára 1986. V rokoch 2002 – 2006 študoval Strednom odbornom učilišti v Nižnej, odbor umelecko-remeselné spracovanie dreva. V rokoch 2015 – 2020 študoval na Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejku v Krakove, odbor umelecké sochárstvo, u prof. Karola Badynu. V roku 2019 sa jeho plastika Joasia umiestnila medzi najlepšími dielami v rámci 13. salónu Art Renewal Center v Port Reading, USA. V roku 2019 mal prvú samostatnú výstavu s názvom Realizmus v Galerii Zofia Weiss v Krakove, a v roku 2020 sa v tejto galérii predstavil i na Výstave mladých umelcov ASP. Jeho diela nájdeme i vo virtuálnej podobe v projekte Wirtualna Galeria – Muzeum Młodych z Akademii. Žije vo Vitanovej  a venuje sa sochárskej tvorbe.

Vladimír Sabler sa narodil 16. januára 1957 v Bratislave. Ako absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe a v Bratislave v roku 1981 začal pracovať na polygrafickom oddelení Podniku zahraničných služieb Incheba, kde sa podieľal na grafických projektoch a zároveň sa začal paralelne venovať kresbe a maľbe. Okrajovo spolupracoval i na projektoch sochára Štefana Belohradského, ktorý ho veľmi inšpiroval. Neskôr pracoval ako produkčný v Československej televízii. 

Začiatkom roka 1985 emigroval do Rakúska, kde pokračoval vo vlastnej tvorbe a orientoval sa najmä na komornú maľbu realizovanú kombinovanou technikou, a tiež na úžitkovú grafiku. Bol autorom loga Gustav Mahler Jugend Orchester. Svoju tvorbu predstavil vo Viedni na výstavách v galérii Atelier Jan. 

V roku 1986 odchádza z Rakúska do Spojených štátov amerických a v Chicagu pracuje v Anderson Studios ako grafik. Zároveň ďalej pokračuje v maľbe obrazov už aj väčších formátov, ktoré predstavil na výstave v Renata Gallery v Chicagu a v priestoroch Anderson Studios v Evanstone. Po niekoľkých rokoch sa vracia späť do Viedne a ďalej tvorí v oblasti maľby a úžitkovej grafiky. Spolupracuje s významným rakúskym architektom a dizajnérom Carlom Auböckom, a tiež so slovenskou firmou Expo Line a s architektom Karolom Kállayom. Postupne sa však sústreďuje hlavne na oblasť výstavníctva, úžitkovej grafiky a interiérového dizajnu. Koncom deväťdesiatych rokov sa vracia na Slovensko, no k maliarskej tvorbe sa vracia až po roku 2015. Žije v Bernolákove a venuje sa komornej maľbe a úžitkovej grafike.

Výstava je otvorená od 15. novembra do 11. decembra, denne od 10. do 18. hodiny.
Vstup voľný.

Odporúčame

letný festival

Pohoda 2022

Dvadsiaty štvrtý ročník Pohody sa opäť presúva o rok, plná verzia festivalu bude v dňoch 7. – 9. júla 2022. Na tento rok...Viac
7.7.2022 - 9.7.2022 / planéta Zem
odporúčame!
koncert

Hooverphonic (BE)

Ut 5.10.2021 / Majestic music club
odporúčame!
festival

Víkend otvorených parkov a záhrad 2021

XIII. ročník kultúrno-vzdelávacieho podujatia, ktorého cieľom je prezentovať hodnoty našich parkov a záhrad.Viac
4.6.2021 - 6.6.2021 / Bratislava
odporúčame!
koncert

Semblant

Ne 27.2.2022 / Randal Club
odporúčame!