výstava

Martin Gerboc - Svet bezo mňa

Obrazy ako zjavenie démonov našej doby.
06.02.2020, Št - 30.06.2020, Ut

Uplynul už nejaký čas odvtedy, čo Martin Gerboc pred sebou zavrel dvere, akými obraz vstupuje do sféry krásnych umení, aby sa ako účelnosti zbavený predmet ponúkol estetickému posudzovaniu, vyvolával potrebu nových interpretácii, podnecoval pokusy o zaradenie do štýlov, škôl a smerov –  čo, zdá sa, nijako nebránilo tomu, aby sa ten istý obraz ako komodita nepodroboval vláde manažmentu a hladko nevstupoval do kultúrneho priemyslu.

Martin Gerboc svoje odmietnutie estetizácie maľby dosť radikálne vyjadril vo svojich teoretických prácach o postavení a funkcii maľby, no gesto odmietnutia tohto poslania sa predsa len najzreteľnejšie ukázalo v jeho obrazoch. On sa totiž obrazov nikdy nevzdal, ibaže im odmietol priznávať ospravedlnenia, akými sa po vypovedaní ideologických, výchovných a moralizátorských záväzkov usilovali oprávniť svoj odklon od sociálnej reality.

Gesto, akým sa odmietnutie estetizácie mení na príklon k realite v jej sociálnej a priamo politickej dimenzií, rozvíja Martin Gerboc s pozoruhodnou, neochabujúcou nástojčivosťou. Sociálna maľba sa preňho stala programom, ktorý v každej novej kolekcii jeho obrazov nadobúda ďalšiu podobu. Aktuálnosť im však dáva predovšetkým skutočnosť, že v nich rozpoznávame démonov, na ktorých už v súčasnosti prestávajú pôsobiť staré zaklínadlá, nehatene vstupujú do našich ulíc, dvorov a príbytkov, aby nám svojimi telami, postojmi, tvárami a grimasami zjavovali, že sú súčasťami nášho sveta.

Miroslav Marcelli, kurátor

Odporúčame

film

Tintoretto: Rebel v Benátkach

Ut 23.6.2020 / Kino Mier Modra
odporúčame!
výstava

Laco Teren - Veterný kôň

Laco Teren sa vo veľkom štýle vracia do Danubiany, po Veľkej rybe prichádza Veterný kôň. Výstavu nazvanú podľa nového diela,...Viac
8.5.2020 - 30.8.2020 / Danubiana Meulensteen Art Museum
odporúčame!
prednáška / diskusia

Metódy vypočúvania a získavania informácií

Po 28.9.2020 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!
koncert

Plody doby - live stream festival

Výnimočné koncerty a diskusie vo výnimočnej dobe - sledujte a podporte umelcov a kultúru dobrovoľným príspevkom, odmení sa nám...Viac
1.5.2020 - 30.5.2020 / Bratislava
odporúčame!