výstava

Ľubica Mildeová / Self-Design

Inštalácia v Galérií Medium predstavuje jednu z fáz projektu Self-Design, úzko súvisiaceho s témou doktorandského štúdia Ľubice Mildeovej s názvom Kult Intimity.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
01.10.2019 18:00, Ut

Kurátorka: Zora Rusinová

Svoj dlhodobý záujem o možné vzťahy a vplyvy dizajnu a reklamy na každodenný život, transformáciu osobnosti / celkovej spoločnosti v tejto práci autorka dopĺňa úvahami v línií pojmov intimita / identita. Série objektov reflektujú vybraté súvislosti medzi predajom, marketingom a seba-prezentovaním, reálnym a virtuálnym svetom, povrchom a vnútrom. Hlavný motív, problematika Self-Designu - podľa teoretika médií a filozofa Borisa Groysa - popisuje aktuálnu tendenciu seba-dizajnovania - starostlivo vytvoreného profilu na sociálnej sieti, dôkladného výberu prezentačných techník, nevyhnutného získavania pozornosti a esenciálneho vzťahu človeka s jeho okolím.

-------

Ľubica Mildeová (*1986) absolvovala v roku 2013 magisterské štúdium na VŠVU v ateliéri Produkt dizajn. V roku 2015 nastúpila na doktorandské štúdium (Katedra Dizajnu VŠVU, prof. František Burian, akad. soch.), v rámci ktorého absolvovala zahraničné stáže na Katedre Sochy / Univerzita Umení v Belehrade a v ateliéri Intermedia na FAVU VUT v Brne.

Odporúčame

koncert

Iva Bittová & Dunaj

Št 21.1.2021 / Ateliér Babylon
odporúčame!
koncert

The Lumineers

Po 21.6.2021 / Axa Aréna NTC
odporúčame!
letný festival

Festival Atmosféra 2021

6.8.2021 - 8.8.2021 / Hontianske Nemce - Vinice
odporúčame!
divadlo

Taxi Bratislava (tekutá realita) (divadlo GUnaGU)

Dramatik Viliam Klimáček vo svojej novej hre Taxi Bratislava (tekutá realita) rozohráva na sedadlách bratislavských taxíkov...Viac
St 29.7.2020 / Staromestské centrum KaV - Zichyho palác
odporúčame!