výstava

Ľubica Mildeová / Self-Design

Inštalácia v Galérií Medium predstavuje jednu z fáz projektu Self-Design, úzko súvisiaceho s témou doktorandského štúdia Ľubice Mildeovej s názvom Kult Intimity.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
01.10.2019 18:00, Ut

Kurátorka: Zora Rusinová

Svoj dlhodobý záujem o možné vzťahy a vplyvy dizajnu a reklamy na každodenný život, transformáciu osobnosti / celkovej spoločnosti v tejto práci autorka dopĺňa úvahami v línií pojmov intimita / identita. Série objektov reflektujú vybraté súvislosti medzi predajom, marketingom a seba-prezentovaním, reálnym a virtuálnym svetom, povrchom a vnútrom. Hlavný motív, problematika Self-Designu - podľa teoretika médií a filozofa Borisa Groysa - popisuje aktuálnu tendenciu seba-dizajnovania - starostlivo vytvoreného profilu na sociálnej sieti, dôkladného výberu prezentačných techník, nevyhnutného získavania pozornosti a esenciálneho vzťahu človeka s jeho okolím.

-------

Ľubica Mildeová (*1986) absolvovala v roku 2013 magisterské štúdium na VŠVU v ateliéri Produkt dizajn. V roku 2015 nastúpila na doktorandské štúdium (Katedra Dizajnu VŠVU, prof. František Burian, akad. soch.), v rámci ktorého absolvovala zahraničné stáže na Katedre Sochy / Univerzita Umení v Belehrade a v ateliéri Intermedia na FAVU VUT v Brne.

Odporúčame

koncert

Para - Brutálna zostava ide Našou krajinou

Št 5.12.2019 / Majestic music club
odporúčame!
iná akcia

Ako sa hrali naši?

Múzeum mesta Bratislavy / Ateliér Múzeum má budúcnosť pozýva všetkých priaznivcov podujatia Ako sa hrali naši..., ktorí postupne...Viac
So 23.11.2019 / Múzeum mesta Bratislavy MMB
odporúčame!
koncert

Lamb (UK)

Duo (Andy Barlow a Lou Rhodes) elektronickej hudby z Manchestra zavíta po niekoľkých rokoch do Bratislavy.Viac
Po 25.11.2019 / Majestic music club
odporúčame!
koncert

Andrej Šeban sólo

Št 21.11.2019 / FK Nostalgia
odporúčame!