výstava

Kati M. Decsi - Transparentné kusy 9 / Lucia Veselá - Doba Osvitu

Flatgallery predstavuje autorskú dvojvýstavu výtvarníčok Kati M. Decsi (Katalin Madarász Decsi) a Lucie Veselej s názvom Transparentné kusy 9 a Doba osvitu, ktorá bola do výstavného programu zaradená na základe výsledkov otvorenej výzvy pre rok 2020. Autorky sa do nej pôvodne hlásili samostatne, avšak príbuzná povaha ich tvorby a množstvo priesečníkov priviedli kurátorov k ich spojeniu do výstavného tandemu.
Táto akcia sa konala v minulosti

Jednotlivé diela sa vzájomné dopĺňajú a v rámci inštalácie vytvárajú vyvážený celok, v ktorom sa prestávame sústreďovať na ich konkrétne autorstvo. Styčnými bodmi sa pre výstavu Transparentné kusy 9 a Doba osvitu stali otázky plynutia času, jedinečnosť a zároveň banálnosť okamihu, dočasnosť, pominuteľnosť a krehkosť živých i neživých foriem. Každá z autoriek k vyjadreniu tematického okruhu pristupuje svojrázne, prostredníctvom využitia iného média.

Lucia Veselá sa sústreďuje na hľadanie foriem vyjadrených prostredníctvom maľby a fotografie, s ktorou však taktiež zaobchádza skôr maliarsky. Kati M. Decsi využíva postupy experimentálnej grafiky, ktorú pretavuje do jemných (vizuálne až akvarelových) malieb na navoskovanom baliacom papieri. Okrem maliarskych výstupov tieto princípy integruje aj do epoxidových objektov. Od predchádzajúcich veľkoformátových realizácií (inštalácií a environmentov) prechádza ku komornejšej a plošnejšej adjustácii vzhľadom na typ výstavného priestoru Flatgallery. V rámci inštalácie diel Lucie Veselej vzniká členitá štruktúra usporiadania tvorená z malieb a analógových fotografií monochrómnej farebnosti. Tie odkazujú na predmety dennej spotreby a atmosférické svetelné momenty dňa.

Napriek tomu, že sa Kati M. Decsi a Lucia Veselá zaoberajú rôznymi médiami, ku ktorým ajrozdielne pristupujú, vytvárajú Transparentné kusy 9 a Doba osvitu symbioticky celok, krehký vo svojej podstate i umiestnení na časovej priamke. Snaha o zachytenie času, jeho spomalenie a fixovanie na dobu neurčitú je pokusom o hlbšie skúmanie média, ale aj bežných životných situácií a nutností, ktorým je bez rozdielu vystavený každý z nás.

Katalin Madarász Decsi (*1982) je absolventkou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v odbore grafika a experimentálna tvorba pod vedením prof. akad. mal. Rudolfa Sikoru. Je finalistkou Ceny Nadácie NOVUM za rok 2018 a 2019. Venuje sa experimentálnej grafike a maľbe s presahom do objektu, inštalácie a environmentu. Žije a tvorí v Nových Zámkoch.

Lucia Veselá (*1985) je absolventkou Ateliéru mal+by pod vedením doc. Mgr. art. Klaudie Kosziby, ArtD. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a FVU AKU v Banskej Bystrici. V roku 2019 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. V autorskom programe sa venuje maľbe a jej presahom, objektom, inštaláciám, fotografii a videu. Žije a tvorí v Bratislave.

Kurátori: Andrej Jaroš a Marianna Brinzová

Otváracie hodiny: PO – NE: 16.00 – 20.00 hod.
Na vyžiadanie/rezerváciu, max. 3 osoby na jeden vstup

Transparentné kusy 9 je názov časti výstavy Kati M. Decsi a zároveň „time specific“ projektu, ktorému sa momentálne autorka venuje už deviaty rok z pôvodných vyčlenených desiatich rokov (2011 – 2021). Výber pre výstavu vo Flatgallery pozostáva z malieb rôznych veľkostí a epoxidových objektov rozmanitých tvarov vytvorených za posledné roky.

Pre cyklus Transparentné kusy je charakteristický experiment s materiálom, pri ktorom je využitý baliaci papier (v záverečnej fáze evokujúci pergamen), prírodné farbivo a finálne ustálenie/fixovanie. Farba zastúpená prírodným extraktom z červenej kapusty je volená pre jej nestálosť a tendenciu blednúť, čím sa ešte väčšmi podtrhuje celková efemérnosť vzniknutých diel.

Autorka zobrazuje predmety bežnej spotreby (kanvice, krhly, žehličky, rôzne nádoby, pomôcky a náradia), na ktoré síce upriamuje našu pozornosť, ale zároveň ich vysokou mierou abstrahovania znejasňuje. Robí ich menej čitateľnými/viditeľnými, a tým ich aj „ztransparentňuje“. Objekty zachytáva samostatne akoby formou portrétov, pričom sa vyhýba postupom a kompozičným schémam klasického zátišia.

To, čo však vo výsledku vidíme je skôr odtlačok alebo tieň, z ktorého sa vytratila značná miera predmetnosti. Miznutie formy je zapríčinené opakovaným zobrazovaním námetu a tiež samotnou nestálosťou materiálu/nosiča, ktorý sa postupne opotrebúva a bledne. Nutný rozpad formy je však pri najnovších dielach – objektoch zaliatych do epoxidu (na čas) pozastavený. Epoxidové tvary nám môžu vzdialene evokovať prehistorické fragmenty živej prírody stuhnutej v skamenenej živici alebo formy kryštálu.

Cyklus Transparentné kusy Kati M. Decsi navodzujúci mnohoznačnosť výpovedí nám pripomína neúprosné plynutie času a jeho uplynutie. Jeho krehké tvaroslovie je odsúdené na postupný zánik končiaci na počiatku – prázdnom podklade. Diela môžeme vnímať ako akési odtlačky minulej prítomnosti, ktoré nám pripomínajú vlastnú dočasnosť.

Lucia Veselá v Dobe osvitu pracuje s maľbou a vlastným analógovým fotografickým záznamom. Citlivo pristupuje nielen k zachyteniu námetu, ale aj k samotnému technologickému procesu vyvolávania fotografie a nanášaniu farby.

Osvojené fotografické princípy sa prirodzene pretavujú aj do spôsobu, akým momentálne uvažuje o maľbe. Už samotný proces vytvárania fotografií nie je úplne tradičný. Namiesto štandardného vyvolávania v tmavej komore ich exponuje v rôznych svetelných podmienkach denného svetla, čo sa premieta do ich farebnosti, rozostrenia a osvetlenia námetu.

Zaujíma ju čas a intenzita svetla, ktorému fotocitlivý papier pri vyvolávaní vystavuje, preto vývojkovým roztokom a časom osvitu zámerne manipuluje. Zábery dobrovoľne vystavuje nie úplne predvídateľnému procesu, ktorý môže ich obraz (odraz reality) do značnej miery zdeformovať. Výslednej forme tak na druhej strane vracia prchavosť prvotného momentu „cvaknutia“ fotoaparátu.

Princíp autorsky riadenej – neriadenej fotografickej expozície prenáša aj do spôsobu maľovania. Skúma prieniky maliarskeho a fotografického média v obsahovej (námetovej) i technickej rovine. So zosvetľovaním a stmavovaním plôch pracuje na princípe farebných prechodov. Maľby (ale aj fotografie) sa tak javia ako efemérne časovo determinované stopy na pomedzí abstrakcie a reality.

Doba osvitu a samotný akt osvietenia/osvetlenia pre autorku znamená akýsi „bod obratu“, od ktorého sa odvíja ďalšie smerovanie (nielen) tvorby. Hlavným atribútom cyklu Doba osvitu je svetlo, čas a jemnosť prechodov, ktoré sledujeme prostredníctvom rôznych situácií každodennosti.

Lucia Veselá svoj umelecký záujem smeruje k artefaktom z intímneho prostredia človeka, ale aj k prírode a jej javom. Využíva osobný archív spomienok a výpovedí, ktorý však nesie univerzálny jazyk. Zachytáva proces spomalenia, ktorým sa túži vymaniť z nezmyselnej rýchlosti vnímania okamihu prítomnosti.

 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Marianna Brinzová. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Odporúčame

film

Nedotknuteľní

Film je remakom jedného z komerčne najúspešnejších francúzskych filmov všetkých čias.Viac
Ut 21.7.2020 / Areál hier Radosť Štrkovec
odporúčame!
film

Amarcord

Amarcord (Amarcord), Francúzsko / Taliansko, 1973, 127 min. Felliniho autobiografický film Amarcord sa odohráva v Rimini. Réžia:...Viac
St 5.8.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
divadlo

Odvrátená strana mesiaca (divadlo GUnaGU)

Inscenácia hry Viliama Klimáčka s hosťujúcou hviezdou! Hra bola napísaná pre Emíliu Vášaryovú ako pocta tejto významnej...Viac
Ut 25.8.2020 / Staromestské centrum KaV - Zichyho palác
odporúčame!
festival

Leto v múzeu

Múzeum mesta Bratislavy vás pozýva na spoločné Leto v múzeu! Väčšina programov sa odohrá na nádvorí Starej radnice, súčasťou Leta...Viac
4.7.2020 - 30.7.2020 / Bratislava
odporúčame!