výstava

Karolina Wojtas / Abzgram

Výstava je súčasťou festivalu Mesiaca fotografie.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
01.11.2019 15:30, Pi

Pred učebňou:

Učiteľ prichádza pred učebňu ihneď po zazvonení.

Žiaci sú zoradení v rade podľa abecedy. Toto poradie je nemenné až do konca školského roka.

Žiaci stoja, nedotýkajú sa navzájom, ruksaky majú položené na zemi vedľa pravej nohy, ruky držia pripažené pri tele, pozerajú sa rovno pred seba, nevydávajú zvuky a nehýbu sa.

Od okamihu rozostavenia sa na pozície (pozri bod 3) odpočítava učiteľ jednu minútu. Ak žiaci vydržia zotrvať v pozícii podľa pravidiel celý ten čas, učiteľ ich postupne púšťa do učebne. Najprv pustí prvého žiaka; prvý žiak vstúpi, nájde si svoje miesto a sadne si. Potom vojde ďalší žiak atď. Žiaci, ktorí čakajú na vstup do učebne, musia stáť podľa pravidiel uvedených v bode 3.

Učiteľ vpustí do učebne tých žiakov, ktorí splnia podmienky z bodu 3. Žiaci, ktorým sa tieto podmienky splniť nepodarí, stoja na svojich miestach. Nehýbu sa a nemenia polohu.

Pre týchto žiakov začne učiteľ odrátavať ďalšiu minútu. Ak ani počas nej nesplnia spomínané podmienky, učiteľ ich napriek tomu vpustí jedného po druhom do učebne.

Ak počas vstupného procesu niekto zo žiakov prehovorí, musí sa vrátiť na svoju pozíciu a stáť v súlade s podmienkami z bodu 3.

Dôležité: ihneď potom, ako si žiaci nájdu svoje miesta v učebni, učiteľ nahlas prečíta pravidlá a pridá posledný bod: „Žiak je odmenený za svoje dobré správanie. Oplatí sa poslúchať.“

Hneď po tom, ako sa toto pravidlo prečíta, učiteľ udelí tokeny žiakom, ktorí do učebne vstúpili podľa pravidiel. Avšak iba tým, ktorí vstúpili na prvýkrát.

Dôležité: predpisy sa predčítavajú pred každou hodinou. Po prečítaní predpisov začína vyučovanie.

Výstava je súčasťou Mesiaca fotografie

Odporúčame

vážna hudba

Viva Musica! Jakub Józef Orliński & Il Pomo d‘Oro: Facce d’amore

Št 23.6.2022 / Slovenské národné divadlo - Historická budova
odporúčame!
výstava

Z depozitára

12.4.2022 - 13.6.2022 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!
film

Ja, Daniel Blake

18.5.2022 - 19.5.2022 / Kino Lumière
odporúčame!
výstava

Akcia ZET - umenovedná výprava

Niekoľkomesačná umenovedná výprava otvorí množstvo dôležitých a aktuálnych tém.Viac
19.11.2020 - 31.12.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!