výstava

Cyklus Recyklus

Predovšetkým v posledných dňoch si uvedomujeme nesmiernu krehkosť života na našej planéte. Chorí nie sme len my, obyvatelia našej planéty ale aj ona sama. Preto je otázka ochrany a udržateľnosti životného prostredia čoraz viac naliehavá. Výstavný projekt Cyklus Recyklus poukazuje na potrebu recyklácie textilu, ako suroviny, ktorej výroba patrí medzi najviac zaťažujúce procesy pre životné prostredie.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
07.10.2020 18:00, St

Sedem autoriek, z tímu pedagógov a študentov - doktorandov z VŠVU v Bratislave, dáva podnet k zamysleniu sa nad touto témou. Výstava nenesie len kritický obsah, ale predovšetkým je plná nápadov a pozitívnych riešení ako znovu prinavrátiť vyhodený vyradený alebo inak nepotrebný textil späť do súčasnosti.
Vystavené diela vznikali prevažne počas dvoch sympózií. Prvé, prebiehalo v Slavoniciach ( ČR.) a druhé v Bratislave. V Čechách sa pracovalo s vyradenými pracovnými odevmi, získanými z Brnenskej nemocnice. V Bratislave sa do spolupráce zapojila firma SK – Tex Senica, ktorá poskytla už recyklovaný textil v podobe  izolačných panelov vyrobených z textilnej trhaniny. Autorky však siahajú aj po materiáloch, ktoré sa nachádzajú v ich bezprostrednej blízkosti a vytvárajú si vlastný koncept chápania tejto témy. 

Sylvia Birkušová, zachraňuje a pretvára vyšívané obrazy, ktoré tvorili súčasť interiérov a dnes končia na smetisku.
Blanka Cepková znovu navracia použitý textil do kolobehu života a symbolicky do situácií z ktorých vypadol. 
Beáta Gerbócová sa zaoberá odevom na ktorom premieta fikcie zo života jeho nositeľov. 
Henrieta Tholt povoláva späť tradíciu. Staré, ručne tkané plátno konfrontuje s digitálnou výšivkou.
Terézia Krnáčová prináša kritický pohľad na konzumný spôsob života a z toho vyplývajúci rýchly nárast odpadu.
Lucia Seppová pracuje významovo s materiálom, ako s anonymnou hmotou, ktorú radí do opakujúceho sa rytmu v neutrálnej šedej farbe.
Júlia Jurinová vytvára objekty z odpadu z 3D tlače a dotvára ho imitujúcou technikou v textilnom materiáli.

Cyklus Recyklus
7.10. - 29.10. 2020
vernisáž: 7.10. 2020 o 18:00 
Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava
ut - so 14:00 - 18:00

výber prác, sprievodný text Blanka Cepková

Odporúčame

film

Be2Can - online

V poradí siedmy ročník Be2Can ponúkne sedem noviniek a päť úspešných filmov z minulých rokov. Od 23. do 29. novembra počas...Viac
23.11.2020 - 29.11.2020 / online - edisonline.sk
odporúčame!
výstava

Na hrane / At the Limit / Am Limit

Medzinárodný výstavný projekt Na hrane / At the Limit / Am Limit skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel...Viac
5.8.2020 - 31.1.2021 / Kunsthalle Bratislava
odporúčame!
koncert

Judas Priest

Po 12.7.2021 / Axa Aréna NTC
odporúčame!
divadlo

Las Vegas Varieté

Zábavný, zvrhlý, zvodný revuálny zážitok! Dekadencia, humor, očarujúce cirkusové, tanečné a spevácke čísla, burlesque a Vy -...Viac
28.11.2020 - 4.12.2020 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!