výstava

Albín Brunovský / Výber z grafického diela

Podnetné prostredie galérie Danubiana vás počas septembra a októbra poteší výstavou grafík Albína Brunovského. Nenechajte si ujsť túto výstavu.

04.09.2020, Pi - 25.10.2020, Ne

Albín Brunovský sa narodil v Zohore 25. decembra 1935. V rokoch 1951 – 1956 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Miroslava Fikariho. V rokoch 1955 – 1961 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarného umenia, v oddelení grafiky u prof. Vincenta Hložníka. V roku 1981 sa stal vysokoškolským profesorom, v rokoch 1967 – 1990 pôsobil ako vedúci oddelenia knižnej tvorby. Spoluzakladal a organizoval 1. ročník Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1967. V oblasti poštových známok vytvoril svoje prvé návrhy v roku 1962. Venoval sa úžitkovej grafike, ex librisu, plagátu, scénografii a návrhom bankoviek. V roku 1977 zvíťazil v súťaži o novú československú sústavu bankoviek. Za tieto návrhy získal vo Francúzsku v roku 1989 ocenenie Najkrajšia bankovka sveta. V roku 1980 bol vymenovaný za zaslúžilého umelca a v roku 1985 bol ocenený titulom národného umelca. Zomrel 20. januára 1997 v Bratislave.

Najvýznamnejší slovenský grafik a ilustrátor Albín Brunovský vniesol do nášho výtvarného umenia osobité spojenie skutočnosti, sna a fantázie, ako aj dokonalosť techniky farebného leptu a akvatinty. V grafickej aj v maliarskej tvorbe dochádzalo k dôslednej polarite skutočnosti a tajomnosti predstáv. V jeho dielach predstavivosť bola vždy asociatívna, spájala logikou nespojiteľné javy. Zvýraznená bola zmyslovou skúsenosťou tvorcu, citlivosťou a lyrizmom, ako aj poetizáciou najvšednejších vzťahov človeka a prírody. Výtvarné diela Albína Brunovského boli ovplyvnené niektorými podobami surrealizmu a historickými premenami fantazijného realizmu. Tento fenomén rozvinul do zvláštneho fantazijno-imaginatívneho obrazového sveta, ktorý preferuje brilantnú kresbu a bohato rozvitú predstavivosť. Veľký vplyv na jeho tvorbu mal aj pobyt na Academia di Belle Arti v Ríme.

Okrem maľby a voľnej grafiky sa venoval aj ilustrovaniu kníh pre deti i dospelých. Už ako študent v roku 1958 ilustroval prvé knihy pre deti. Postupne za knižné ilustrácie získal v šesťdesiatych rokoch mnohé medzinárodné ocenenia. Spomeňme len Cenu na Bienále grafiky v talianskom Lugane, Cenu mesta Paríž na Bienále mladých alebo Ceny na Bienále grafiky v Krakove, Ljublani, Varne alebo v Benátkach. Brunovský vo svojich prácach vždy nechával niečo zámerne nedopovedané, čo spôsobovalo ich tajomnosť až mystickosť. Metafory, intímne spomienky, ale aj alegórie pôsobili snovo, fantazijne a neskutočne. Je to preto, lebo slobodne používal ikonografické atribúty, vrstvil citácie, ako aj symboliku z rôznych historických období.

Bohaté bolo predovšetkým jeho pôsobenie na mnohých výstavách v prestížnych galériách sveta, no najmä množstvo samostatných prezentácií, napríklad v Musée de la ville de Paris, Paríž, Francúzsko, Jacques Baruch Gallery, Chicago, U.S.A., Galerie Wiegand, Kolín, SRN alebo East West Shop, New York, U.S.A.

Odporúčame

film

DAAD a DAAF 2020

26.10.2020 - 1.11.2020 / Staromestské centrum KaV - Pistoriho palác
odporúčame!
divadlo

Rozprávka o šťastnom konci

Rozprávke nechýba humor ani napätie, pohybová ladnosť až cirkusová akrobacia, výtvarná poézia ani scénická premenlivosť. A...Viac
So 24.10.2020 / Slovenské národné divadlo - Historická budova
KIDSTOWN odporúčame!
výstava

Ové Pictures - Storification

3.10.2020 - 16.10.2020 / Ateliér XIII, Panská 13
odporúčame!
film

Parazit

Čierna komédia sleduje chudobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti biznismena...Viac
Ut 29.9.2020 / Kino Lumière
odporúčame!