vážna hudba

Schola 2022: Ronald Brautigam

Centrum starej hudby pozýva na recitál svetoznámeho beethovenovského špecialistu Ronalda Brautigama. V reprezentatívnom programe z Beethovenových sonát uvedie holandský umelec aj Sonátu Es dur, op. 7. Dielo skladateľ venoval svojej žiačke a priateľke Babette Keglevičovej, ktorá šírila jeho tvorbu vo Viedni a Bratislave, kde striedavo žila. Koncert sa uskutočňuje v rámci edukačného projektu Schola 2022, ktorého súčasťou sú tvorivé dielne, prednášky, workshopy a majstrovské kurzy.
Táto akcia sa konala v minulosti

Ronald Brautigam, fortepiano (A. Walter, c. 1792, kópia P. McNulty)

Program:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonáta f mol, op. 2/1

Sonáta Es dur, op. 7

Sonáta Es dur, op. 31/ 3

Sonáta f mol, op. 57 (Appassionata)

Vstupné 12€zľavnené 8€, a a hodinu pred koncertom na mieste konania, pokiaľ nebude vypredané.

---

Majstrovský kurz: 30. mája, 10.00 • Dvorana HTF VŠMU, Zochova 3

Ronald  Brautigam: Interpretácia Beethovenových klavírnych sonát

(Pre aktívnych  účastníkov budú pripravený  kladivkový klavír a moderný klavír.)