koncert

Otvárací koncert 100. sezóny

Na podujatí vystúpia poprední sólisti Opery SND Eva Hornyáková, Katarína Flórová, Tomáš Juhás, Daniel Čapkovič, Peter Mikuláš, Katarína Kurucová (a. h.) a sólisti Baletu SND pod taktovkou Dušana Štefánka. Predstavia sa tiež členovia Činohry SND. Spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND.

Táto akcia sa konala v minulosti


Pripomenieme si najdôležitejšie etapy histórie SND a zaznejú hudobné čísla z diel českých a slovenských autorov, ktoré výrazným spôsobom prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND. Započúvajte sa do romantickej hudby Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka či Oskara Nedbala, ale aj do strhujúcich hudobných čísel z opier Eugena Suchoňa, Jána Cikkera a ďalších tvorcov.

Dirigent: Dušan Štefánek
Zbormajster: Pavel Procházka
Obsadenie: Katarína Flórová Eva Hornyáková Katarína Kurucová Aleš Jenis Tomáš Juhás Peter Mikuláš František Ďuriač Viola Mariner Tatum Shoptaugh Viktória Šimončíková Andrej Szabo Adrian Szelle

Program

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Predohra
orchester Opery SND

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Duet Kecala a Jeníka
„Znám jednu dívku“
Tomáš Juhás, Peter Mikuláš

Bedřich Smetana  Čertova stena
Ária Voka
„Jen jediná mě ženy krásná tvář“
Aleš Jenis

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Dueto Jeníka a Mařenky
„Tak tvrdošíjná, dívko, jsi“
Tomáš Juhás, Katarína Flórová

Bedřich Smetana Hubička
Ária Barče
„Hlásej, ptáčku“
Katarína Kurucová

Bedřich Smetana Dalibor
Ária Vladislava
„Krásný to cíl“
Aleš Jenis

Oskar Nedbal Hlúpy Jano
Valčík
Choreografia Reona Sato
Sólisti a zbor Baletu SND

Antonín Dvořák Rusalka
Ária Rusalky
„Měsíčku na nebi“
Eva Hornyáková

Antonín Dvořák Rusalka
Ária Vodníka
„Běda, běda“
Peter Mikuláš

Antonín Dvořák Rusalka
Zbor
„Květiny bílé“
zbor Opery SND, Tatum Shoptaugh, Andrej Szabo, sólisti Baletu SND

Antonín Dvořák Slovanské tance, op. 72
Tanec č. 5

Choreografia Glen Lambrecht
Sólisti a zbor Baletu SND

Antonín Dvořák Rusalka
Finále
„Miláčku, znáš mne, znáš?“
Tomáš Juhás, Eva Hornyáková

- prestávka -

Eugen Suchoň Angelika
Dueto

Choreografia Mauro de Candia
Viola Mariner, Andrej Szabo, sólisti Baletu SND, Jaroslav Konečný (klavír)

Eugen Suchoň Krútňava
Ária Katreny
„Žiale bôľne“
Katarína Flórová

Tibor Frešo Narodil sa chrobáčik
Dueto

Choreografia Igor Holováč
Viktória Šimončíková, Adrian Szelle, sólisti Baletu SND

Tibor Frešo Martin a slnko
Ária Studenej princeznej
„Vstúp medzi nás“
Katarína Kurucová

Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Sláva ti, kráľ!“
„Kniežatá, vladykovia!“
Peter Mikuláš, zbor Opery SND

Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Už ty v Náve“

Choreografia Igor Holováč
František Ďuriač, zbor Opery SND, Ilinca Ducin a zbor Baletu SND

Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna
„Sme na mieste, Záboj“
Peter Mikuláš

Eugen Suchoň Svätopluk
Proroctvo a prísaha
„Snímte im putá“
„Ja, Mojmír druhý“
Peter Mikuláš, Aleš Jenis, zbor Opery SND

-------

Vstup: 10€ / 15€ / 20€ / 30€
Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.