vážna hudba

Organový recitál I – Stanislav Šurin, Helmut Hauskeller

Majestátny zvuk organu sa šíri honosnými priestormi Reduty. Nenechajte si ujsť tento koncert. Za organom Stanislav Šurin. Na panovej flaute hrá Helmut Hauskeller.
Táto akcia sa konala v minulosti

Organ vnímame prevažne ako kráľovský nástroj s mimoriadnymi technickými a zvukovými dispozíciami. Takzvaný kráľovský nástroj sa spája s predstavou chrámového prostredia, ktorým sa šíri jeho mohutné pléno. Moderné nástroje všeobecne zatienili ich komornejších „súrodencov“, ktoré však v minulosti vykonali veľmi prospešnú službu v situáciách, kedy veľký nástroj nebol k dispozícii. Pomerne často s organom spolupracujú iné nástroje, takže sa zapojil do diania ako koncertantný nástroj. Postupne sa organ dostával z chrámového prostredia aj do koncertných siení, kde zabezpečil prísun vznešených inšpirácií pre publikum iného sociologického zloženia. Duchovné, ale aj svetské námety tak znejú v dokonalej harmónii a zvuk organa akoby stieral umelo vytvárané hranice medzi týmito dvomi sektormi hudobnej produkcie.

Organista Stanislav Šurin koncertoval v mnohých európskych krajinách i v zámorí. Ako skladateľ je autorom napr. Trnavskej omše a angažuje sa aj ako organizátor mnohých podujatí. Helmut Hauskeller bol už v 14-tich rokoch natoľko očarený panovou flautou, že si tento nástroj vyrobil a sám sa učil na ňom hrať. Okrem Nemecka koncertuje aj v ďalších krajinách po celom svete.

Interpreti:
Stanislav Šurin organ
Helmut Hauskeller panova flauta

Program:
Michael Praetorius - Terpsichore (výber)
Johann Sebastian Bach - Prelúdium a fúga a mol, BWV 543

Európska baroková suita

Ľudovít Rajter
Stanislav Šurin
Vladimir Vavilov / Giulio Caccini
Leoš Janáček
Peter Heeren
Malte Rühmann
Peter Heeren 
Petr EbenPreludio per organo
Fanfáry
Ave Maria
Postludium z Glagolskej omše
Chorál Was Gott tut, das ist wohlgetan
Die Verheißungen der Sehnsucht
Sinfonia
Finále z Nedeľnej hudby

Cyklus: O Organové koncerty

-------

Vstup: 8€ / 6€