vážna hudba

Musica cameralis 17

Téma: Klávesy a kladivká. Koncert s odborným komentárom.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:

Musica Aeterna
umelecký vedúci Peter Zajíček

Martina Mestická - flauta
Peter Zajíček - husle
Gabriel Szathmáry - husle
Ján Gréner - viola
Michaela Čibová - violončelo
Ján Prievozník - violone
Peter Guľas - kladivkový klavír
sprievodné odborné slovo Andrej Šuba

Program: 

J. N. Hummel
Klavírne trio Es dur op. 12
J. Haydn
12 London Symphonies / arr. J. P. Salomon / č.103 Es dur S vírením kotlov

Vstupné je dobrovoľné.
Podujatie podporil z verených zdrojov Fond na podporu umenia.
Usporiadateľ: Musica aeterna o.z.
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Mediálni partneri: CITYLIFE, Výveska, Hudobný život