vážna hudba

Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

9. symfónia d mol a Missa solemnis  Ludwiga van Beethovena sú nedostižnými inšpiráciami duchovných dejín  ľudstva. Obidva kolosy riešia posolstvo humanizmu a vzájomnej tolerancie. V Misse solemnis Beethoven síce použil štandardné omšové ordinárium, pretavil ho však do univerzálnych dimenzií. Viac, ako sakrálna je Missa solemnis ľudská a pokorná voči možnostiam ľudského ducha a jeho kreatívnosti.

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bertrand de Billy - dirigent
Thomas Lang - zbormajster
Emma Pearson - soprán
Hermine Haselböck- alt
Stephan Rügamer - tenor (sólista Štátnej opery v Berlíne)
Peter Mikuláš - bas

Program: 

Ludwig van Beethoven - Missa solemnis, op. 123

Vstupné: 15 €, 12 €