vážna hudba

Letný podvečer s komornou hudbou

Hudobné večery v SNM - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku.

Táto akcia sa konala v minulosti

18.8.2019 - Quarteto Serioso
Pavol Varga (1.husle)
Katarína Vargová (2.husle)
Peter Zwiebel (viola)
Terézia Vargová (violončelo)

-------

Vstup je voľný