vážna hudba

Letný podvečer s komornou hudbou

Hudobné večery v SNM - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku.

28.7.2019 - Slávka Horváthová a Trio Pacora
Stanislav Palúch - husle
Marcel Comendant - cimbal
Robert Ragan - kontrabas

18.8.2019 - Quarteto Serioso
Pavol Varga (1.husle)
Katarína Vargová (2.husle)
Peter Zwiebel (viola)
Terézia Vargová (violončelo)

-------

Vstup je voľný