vážna hudba

Imaginárny spevník španielskej hudby 16. storočia

Argentínski umelci, speváčka María Cristina Kiehr a lutnista a hráč na vihuele de mano Ariel Abramovich, predstavia na koncerte vo Dvorane VŠMU zaujímavú rekonštrukciu časti repertoáru renesančnej vokálnej a inštrumentálnej hudby španielskej proveniencie.
Táto akcia sa konala v minulosti

Program: Juan Vásquez, Adrian Willaert, Jacob Arcadelt, Cipriano de Rore, Francesco da Milano

Interpreti:
Armonía Concertada
María Cristina Kiehr 
spev
Ariel Abramovich vihuela de mano

Program bratislavského koncertu vychádza z ich najnovšieho CD Imaginario: de un libro de música de vihuela (Outhere Music). Dramaturgia, invenčnosť, výraz a kultivovanosť interpretácie na nahrávke si vyslúžili pozitívne ohlasy kritiky. Podujatie organizuje Centrum starej hudby ako súčasť projektu Schola 2019. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, na jeho realizácii finančne participuje aj Bratislavský samosprávny kraj.   

María Cristina Kiehr (soprán)začala štúdium klasického spevu v Argentíne, na barokovú hudbu sa špecializovala v Európe (R. Jacobs, Schola Cantorum Basiliensis). V Bazileji si zdokonaľovala spevácku techniku u E. Krasznai-Gombosovej. Spolupracovala na početných koncertoch a nahrávkach pod vedením osobností ako R. Jacobs a J. Savall so súbormi Concerto Köln, Cantus Cölln, Hespèrion XX (Hespèrion XXI) a Concerto Soave (J.-M. Aymes), s ktorým sa venovala hudbe raného 17. storočia. Účinkovala tiež s N. Harnoncourtom, Ph. Herreweghom, F. Leonhardtom, G. Leonhardtom, so súbormi Concerto vocale Leipzig, La Fenice, Nederlands Kamerkoor a Ensemble 415. M. C. Kiehr venuje osobitú pozornosť hudbe raného baroka. Je spoluzakladateľkou súboru La Colombina zameraného na hudbu španielskej a latinskoamerickej renesancie. Operný debut absolvovala pod taktovkou R. Jacobsa v Cavalliho opere Giasonev Innsbrucku. Repertoár M. C. Kiehr zahŕňa diela Monteverdiho, Purcella, Telemanna, Glucka a Vivaldiho. Venuje sa tiež pramennému výskumu, v rámci ktorého objavuje, rekonštruuje a v novodobých premiérach uvádza zabudnuté  diela. Mnohé z početných nahrávok M. C. Kiehr získali vysoké hodnotenia kritiky, napríklad za stvárnenie Márie Magdalény v Caldarovom oratóriu Maddalena ai piedi di Cristo (R. Jacobs, Harmonia mundi) získala v roku 1997 ocenenie Gramophone Award.

Ariel Abramovich (vihuela, lutna, gitara) je rodákom z Buenos Aires. Ku hre na gitare ho v mladom veku inšpirovali rockoví hudobníci Jimmy Page a Jimi Hendrix. Jazzu a latino hudbe sa venoval u N. Pedreiru a Q. Sinesiho, jeho záujem o klasickú gitaru inšpiroval americký gitarista R. Towner. Študoval tiež u J. M. Merlina a M. de Olaso, ktorý ho zoznámil s renesančnou hudbou. Diela Luisa de Narváeza ho zaujali do tej miery, že sa rozhodol venovať hudbe 16. storočia pre lutnu a vihuelu. Hru na týchto nástrojoch študoval u D. Costoyasovej a E. Egüeza, absolvoval tiež majstrovské kurzy u P. O´Detta a H. Smitha. V roku 1996 prišiel študovať na Scholu Cantorum v Bazileji (H. Smith), kde navštevoval kurzy u významných osobností historicky poučenej interpretácie (C. Young, D. Vellard, A. Rooley).

Absolvoval študijný pobyt vo Francúzsku (E. Ferré). V roku 1998 vytvoril s J. Hernandézom-Pastorom súbor El Cortesano, ktorý interpretoval hudbu pre vihuelu. V roku 2002 mu vyšlo CD venované tvorbe E. Daçu (Arcana), v roku 2008 album s hudbou D. Pisadora (Carpe Diem). V tom istom roku vytvoril duo s tenoristom J. Potterom, s ktorým sa venoval anglickej hudbe neskorého 16. a 17. storočia a nahral niekoľko diskov pre ECM (napr. Amores Pasados, 2015). V roku 2014 nahral s J. Heringmanom CD Cifras Imaginariass hudbou pre dve vihuely. Od roku 2013 pôsobí v duu Armonía Concertada so sopranistkou M. C. Kiehr, s ktorou sa venuje talianskemu a iberskému repertoáru. A. Abramovich spolupracoval so speváčkou A. M. Frimanovou, španielskym organistom A. Ceaom, francúzskym lutnistom E. Ferrém, argentínskou lutnistkou E. Mascardiovou, flautistom a dirigentom M. Formom, brazílskym flautistom R. Calveyrom a ď. Viedol majstrovské kurzy v Španielsku, Nemecku, Brazílii, USA, Českej republike, Ekvádore, Uruguaji a i. Na Slovensku bol hosťom festivalov Dni starej hudby, Konvergencie a Gitarového festivalu J. K. Mertza.

-------

Vstup: 7€ / 3€ zťp, senior / zadarmo študenti, pedagógovia