vážna hudba

Hudba slávnych skladateľov v Bratislave

Koncert uvádza diela skladateľov, ktorí nadobudli s Bratislavou a Slovenskom vzťah prostredníctvom svojej hudobnej tvorby. Zámerom projektu Komornej Opery Bratislava je uviesť do povedomia historický obraz hudobnej kultúry a dejín v Bratislave a na Slovensku ako korunovačného mesta Márie Terézie do r. 1830 a hlavného mesta Uhorska. 

Táto akcia sa konala v minulosti

KOB si pripomína v roku 2016 svojim koncertným programovým zameraním 2 dôležité výročia ikonických osobností západnej hudby: W. A. Mozarta (260 rokov od narodenia) a L. v. Beethovena (245 rokov od narodenia), okrem týchto velikánov zaznejú na koncerte diela Franza Liszta, Johanna Straussa ml., Ilja Zeljenku a Gejzu Dusíka.

Dirigenti
Adam Sedlický
Marco Vlasák

Sólisti
Viktória Ballánová - soprán 
Erika Szabóová - soprán
Pavol Oravec - tenor
Marek Pobuda - barytón
Lucia Harvanová - husle

Vstupné:
14 €