vážna hudba

Grieg, Twardowski, Brixi

Bergenský rodák Ludwig Holberg bol osvieteným dramatikom, rivalom slávneho Moliéra. Pri príležitosti osláv dvestoročnice jeho narodenia skomponoval druhý bergenský rodák Edvard Hagerup Grieg pôvabnú suitu v starom štýle – dnes jedno z najpreferovanejších Griegových diel.

Táto akcia sa konala v minulosti

Účinkujú:

Slovenský komorný orchester
Miešaný spevácky zbor Cantus
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Juraj Jartim - zbormajster
Hilda Gulyásová - soprán
Angelika Zajícová - alt
Michal Želonka - tenor
Boris Prýgl - bas

Program:

Edvard Hagerup Grieg - Z Holbergových čias, suita pre sláčikový orchester, op. 40
Romuald Twardowski - Mariánsky triptych (1974)
Juraj Jartim - Koledníček, op. 14
Franz Xaver Brixi - Missa pastoralis

Bergenský rodák Ludwig Holberg bol osvieteným dramatikom, rivalom slávneho Moliéra. Pri príležitosti osláv dvestoročnice jeho narodenia skomponoval druhý bergenský rodák Edvard Hagerup Grieg pôvabnú suitu v starom štýle – dnes jedno z najpreferovanejších Griegových diel.

Poľský skladateľ Romuald Twardowski sa počas celej kariéry intenzívne zaoberal sakrálnymi námetmi. Skúsenosti v tomto smere nadobudol počas jeho štúdií gregoriánskeho spevu a stredovekej polymelodiky v Paríži u Nadji Boulangerovej.

O archaickú hudbu sa zaujíma aj slovenský dirigent, skladateľ a pedagóg Juraj Jartim. V cykle Koledníček spracoval menej známe slovenské vianočné piesne a uviedol ich do pôsobivého vokálno – inštrumentálneho prostredia.

Tradícia vianočných pastorel a bukolík bola veľmi obľúbená aj v tvorbe českých skladateľov 17. a 18. storočia. Reprezentatívnou osobnosťou bol František Xaver Brixi a jeho známa Missa pastoralis.