vážna hudba

Apollo Bratislava - spevácky zbor

Spevácky zbor zameriava svoj repertoár na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu. Naštudoval a interpretoval rozsiahle skladby od vynikajúceho slovenského skladateľa Pavla Kršku. Zbor pravidelne spieva na omšiach v Jezuitskom kostole a v iných bratislavských kostoloch. 
Táto akcia sa konala v minulosti