trh / gastro

Rozálske hody 2019

Mestská časť Bratislava – Lamač prirpravuje na konci letných prázdnin v dňoch 30. 8. – 1. 9. 2019 obľúbenú a kľúčovú akciu.

Táto akcia sa konala v minulosti