prednáška / diskusia

Vedecká .pod lampou o DNA

Vedecká .pod lampou pri príležitosti dňa DNA s molekulárnym biológom Petrom Celecom a genetikom Vladimírom Ferákom.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Peter Celec je lekár a molekulárny biológ. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Vladimír Ferák je členom Európskej spoločnosti pre genetiku človeka (ESHG), Medzinárodnej spoločnosti pre forenznú genetiku (ISFG), Organizácie pre štúdium ľudského genómu (HUGO) a ďalších odborných spoločností.

Vstupné 5 €.