prednáška / diskusia

Smútenie, smrť blízkeho človeka

Diskusia s odborníkmi o terapii určenej na zvládnutie smrti blízkeho človeka.

Táto akcia sa konala v minulosti

Na otázky budú odpovedať terapeutka PhDr. Jolana Kusá, PhDr. Jana Pitková z občianskeho združenia Kolobeh života, Olga Valentová z Ligy za duševné zdravie a hosť z českého občianskeho združenia Ku koreňom. 

Vstup voľný.