prednáška / diskusia

Sloboda pohybu Foajé - umelecká inštalácia a diskusia

Umelec Adam Engler sa rozhodol zoznam s menami a príčinami úmrtí 33 305 ľudí, ktorí od roku 1993 doteraz zahynuli pri pokuse o útek do Európy, preložiť do slovenského jazyka a preniesť ich mená do verejného priestoru.
Táto akcia sa konala v minulosti

Ľudia smerujú do Európy z rôznych dôvodov, niektorí utekajú pred prenasledovaním alebo vojnou, iní pred pretrvávajúcou chudobou alebo stále sa zhoršujúcimi environmentálnymi podmienkami. Do dnešného dňa však neboli pre ľudí na úteku vytvorené bezpečné cesty do Európy. Mnohí ľudia sú tak nútení vydať sa na nebezpečnú cestu Stredozemným morom, ktorú nie všetci prežijú. Amnesty International Slovensko sa v spolupráci s umelcom Adamom Englerom rozhodla sériou verejných akcií a diskusií upozorniť verejnosť na situáciu ľudí na úteku aj na počet ľudí, ktorí počas cesty do Európy zahynuli v Stredozemnom mori.

Program:
17:30 - 18:00 umelecká inštalácia a premietanie
18:00 - 19:00 diskusia na tému Sloboda pohybu, európske politiky a ich dôsledky

-----------

Vstupné na podujatie je dobrovoľné.