iná akcia
prednáška / diskusia

Singularch: ORA

KOSMOS Architects je moskovský ateliér mladých architektov. Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.
odporúčame!
30.10.2019, St

Súčasná virtuálna spolupráca spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky na dverách po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.

Názov štúdia KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, „poriadok“ / „usporiadaný vesmír“. Opačný význam „chaos“ ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje – učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež „priestor“, ktorý spája svojich „partnerov“ cez hranice krajín a kontinentov.

Web: https://k-s-m-s.comSINGULARCH: KOSMOS (Moskva, RUS) / Artem Kitaev
30.10.2019 / 20:00
Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava - Kotolňa
Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

Pred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát Ako sa to. Viac info už čoskoro.SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.

Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.

Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň) a Toni Gironés Saderra (Barcelona). Veľmi nás teší, že v roku 2019 naše prvé pozvanie prijali architekti ORA (Znojmo). Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

Organizuje ČO - Čerstvé Ovocie v spolupráci s občianským združením Archtung.
Sériu prednášok SINGULARCH z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia
S finančnou podporou: Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom grantového programu na podprou kultúry Ars Bratislavensis, České centrum v Bratislave
Partner podujatia: Fakulta architektúry STU