prednáška / diskusia

Singularch: Fakt (Berlín, DE) / Martin Tessarz a Jonas Tratz

 

Čerstvé Ovocie vás srdečne pozýva na prezentáciu architektonického ateliéru Fakt z Berlína v modernom industriálnom priestore znovuobjavenej bratislavskej budovy- Mlynice.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Fakt znamená nájsť jasnú odpoveď. Má záujem o architektúru, ako o možnosť realizácie konkrétnych projektov. Fakt je mladý tím architektov so silnou vôľou budovať domy, objekty a nápady. Projekty sú tvorené s ohľadom na systém, referenciu a precedens. Fakt bola založená v roku 2013 a sídli v Berlíne aj v Zürichu.

Martin Tessarz
Martin Tessarz, narodený v Erfurt, študoval architektúru na TU Berlíne a na Švajčiarskom ETH Zurich. Pracoval v kanceláriách architektúry v Berlíne, Amsterdame a Los Angeles vrátane architektov Staab Architekten, Jonston Marklee a Wiel Arets Architects pracoval ako výskumník na FutureCitiesLab v Singapure. V súčasnosti vyučuje ako asistentka profesora v Uni Kasseli. V roku 2013 založil Fakt.

Jonas Tratz
Jonas Tratz, narodený v Berlíne v roku 1988, študoval architektúru na TU Berlín, na EAPLV v Paríži a na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Jeho bakalárska práca v roku 2010 získala 1. cenu Baunetz Award. Jeho ďalšie štúdie boli podporené štipendiom od Studienstiftung des deutschen Volkes. Okrem práce asistenta pre profesora Finna Geipel získal pracovné skúsenosti aj v niekoľkých kanceláriách, vrátane architektov Mila a Lin. V súčasnosti vyučuje 1. ročník štúdia Masters v DIA Dessau. V roku 2013 založil Fakt.

Singularch sa uskutoční počas Urban Market 2017 (Winter Edition), ktorý je spoplatnený. Pre voľný vstup je preto potrebná registrácia na tomto linku.

Miesto konania: Mlynica, Turbínová


----------------------------------------------
Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom Singularchu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov.
Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.
Od roku 2012 sa predstavili architekti : Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (Office Kersten Geers David Van Severen, Brusel), Raum (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam). Veľmi nás teší, že v roku 2017 prijali pozvanie architekti Fakt. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre vás všetkých.

Udalosť na facebooku

Mlynica