iná akcia
prednáška / diskusia

Singularch online: False Mirror Office

Čerstvé Ovocie a Archtung pozývajú na online prednášku a diskusiu. Pôvodný offline formát sa presúva do online prostredia. V stredu 15.12. sa stretneme s medzinárodným ateliérom False Mirror Office, ktorého tvorbu odprezentujú Andrea Anselmo a Gloria Castellini a v diskusii s Jánom Perneckým sa budeme pýtať hostí Tomáša Tholta, Jána Tótha a Matej Novotného „Ako virtuálny svet a počítačové hry ovplyvňuje reálnu tvorbu v architektúre a dizajne?“.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

18:30 Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?: Tomáš Tholt, Ján Tóth, Matej Novotný, moderuje Ján Pernecký. diskusia

20:00 | False Mirror Office: Andrea Anselmo a Gloria Castellini (Janov, IT), prednáška v anglickom jazyku

---

Podujatie je online

---

False Mirror Office tvorí kolektív piatich architektov, ktorí majú spoločné zázemie na Polytechnickej škole v Janove, žijú v rôznych mestách, odkiaľ spolupracujú na diaľku od založenia skupiny na rôznorodých alternatívnych projektoch a výskumoch.

"Veriac, že nové vzniká len ako reakcia na existujúce, False Mirror Office sa zaoberá neustálym znovu-objavovaním minulosti ako súčasnosti, znovu-zaznamenávaním vysokej kultúry ako kultúry más a prehodnocovaním formy a funkcie."

Počas spolupráce s poprednými európskymi firmami sa zaujímajú o vybrané témy veľkého významu, od disciplinárnych architektonických a urbanistických, až po nesúvisiace záležitosti. Aj napriek ich spoločnému konsenzu v architektúre vo forme zrozumiteľného presvedčivého reprezentatívneho výsledku, ich teoretický výskum a diskusia ich naopak stavia do pozície opätovného spochybňovania a znovu kladenia si otázok.

Na Singularch nám medzinárodný ateliér False Mirror Office odprezentujú:

Andrea Anselmo je architekt, partner False Mirror Office a asistent / výskumník v UCLouvain. Vyštudoval architektúru na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE) a École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA-V).

Bol asistentom na Scuola Politecnica di Genova (DAD - UNIGE) a pracoval na MGA v Paríži, LAVA v Berlíne, OMA a MVRDV v Rotterdame. Bol členom redakčnej rady časopisu Gale. V súčasnosti pôsobí ako asistent učiteľa architektonického dizajnu a doktorand v odbore teória a história architektúry na UCLouvain v Bruseli.

Gloria Castellini je architektka a partnerka False Mirror Office, štúdium architektúry absolvovala taktiež na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE). Počas svojej akademickej kariéry sa zúčastnila aj medzinárodných workshopov: “Waterscapes” v Macau (CI) a San Rocco Summer School v Janove (I). V roku 2013 založila HC2M, a zároveň sa zúčastnila na medzinárodnej stáži nadácii I2A v Lugane (CH), neskôr absolvovala stáž v COBE Architects v Kodani. Od roku 2014 taktiež spolupracuje s prof. arch. Marcom Casamontim, s kt. vedie výskumné a lektorské aktivity na univerzitnom kurze architektonickej kompozície.

Viac o tvorbe

---

Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?: Tomáš Tholt, Ján Tóth, Matej Novotný 

moderuje Ján Pernecký

Výpočtové formy navrhovania architektúry, dizajnu a tvorba umenia sú autonómnymi disciplínami s vlastnými témami a postupmi. Jednou z dôležitých zručností je programovanie, ktoré do tvorby prináša zásadné konceptuálne zlomy a ovplyvňuje smerovanie diskurzu. S autormi tvoriacimi v digitálnych disciplínach sa budeme zhovárať o tom, ako virtuálne, digitálne, výpočtové, algoritmické a procedurálne témy prenikajú do tvorby v reálnom svete a ako architektúra, dizajn a umenia dokážu adoptovať koncepty, ktoré pred digitálnou érou neexistovali. 

Matej Novotný sa venuje dátovej vizualizácii a interaktívnym aplikáciám. Je spoluzakladateľom spoločnosti VIS GRAVIS, ktorá pôsobí v oblasti vizuálnych výpočtov. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK vyštudoval matematiku so zameraním na počítačovú grafiku a geometriu. Publikoval výskum v oblastiach zobrazovania informácií, virtuálnej a rozšírenej reality, interaktívnej prezentácie kultúrneho dedičstva. V súčasnosti pôsobí tiež na Vysokej škole výtvarných umení, na platforme Digitálne umenia.

Ján Tóth je programátor a nezávislý herný vývojár. Venuje sa tvorbe virtuálnych svetov, experimentálnych videohier a softvérových nástrojov pre architektov a dizajnérov. Spolupracuje so štúdiom Subdigital, kde s Jánom Perneckým vytvoril dizajnové nástroje Monoceros a H.U.R.B.A.N Selector. Verí v rozmýšľanie od základných princípov a rozhodovanie sa na základe dát.

Tomáš Tholt sa vo svojej práci pohybuje medzi architektúrou, dizajnom, výpočtovým navrhovaním, umením a výskumom. Jeho tvorba je prepojená záujmom o generatívne a parametrické návrhové nástroje, digitálnu fabrikáciu, digitálne koncepty a teóriu. Spoluzaložil štúdio Subdigital, v ktorom sa venuje tvorbe v rôznych mierkach a médiách pod heslom "Materializing the digital age.".

Ján Pernecký je architekt, dizajnér a programátor pôsobiaci v globálnom kontexte. Zaoberá sa výskumom, tvorbou, použitím a učením digitálnych nástrojov autorskej tvorby. Je zástancom spoluprác v akademických a umeleckých projektoch. Spoluzaložil štúdio Subdigital, je spoluautorom softvéru Monoceros, bol spolukurátorom slovenského a českého pavilónu na La Biennale di Venezia 2012, učí na európskych univerzitách, na vlastnej výskumnej platforme rese arch a iných nezávislých platformách.

Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšeť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice) a Opposite Office (Mníchov). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše ďalšie pozvanie prijal architekt Konstantinos Pantazis z ateliéru Point Supreme (Atény). Veríme, že jeho tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.