prednáška / diskusia

Singularch: Raamwerk

Čerstvé Ovocie a Archtung vás srdečne pozývajú na prednášku architektonického ateliéru Raamwerk z belgického Gentu.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti


Prednáška sa koná v rámci projektu Singularch.
Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Od roku 2012 sa predstavili architekti a architektonické ateliéry: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (Office Kersten Geers David Van Severen, Brusel), Raum (Nanntes), Fala (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), Fakt (Berlín).
V roku 2018  prvé pozvanie prijali architekti Raamwerk (Gent). Snáď bude ich tvorba inšpiratívna pre vás všetkých.
Predskakovať hlavnej prednáške bude diskusný formát Ako sa to : začne. Téma priblíži nastupujúcim prvákom cestu architekta, proces tvorby a vôbec „ako sa to celé začne“ práve na pôde fakulty. Do diskusie prijali pozvanie architekti Pavol Paňák a Martin Kusý z BKPŠ a mladí architekti z ateliéru Grau – Andrej Olah a Filip Marčák.

19.09.2018
Fakulta architektúry STU – Aula Emila Belluša, Námestie slobody 19, Bratislava
19:00 Ako sa to : začne. Pavol Paňák + Martin Kusý (BKPŠ) a Andrej Olah + Filip Marčák (Grau)
20:00 Singularch: Raamwerk (Gent, BE) | Freek Dendooven a Gijs De Cock
Prednáška ateliéru Raamwerk sa uskutoční v anglickom jazyku.
Vstup na podujatie je voľný.

Raamwerk- Architektúra ako remeslo
"Budovať pre nás znamená vytvoriť rámec pre každodenný život. Denné svetlo, materiály a proporcie sú jediné aspekty, ktoré ako architekti môžeme použiť." 
Gijs De Cock, Freek Dendooven a Jon D´haenens. Trojica mladých kamarátov zo školy v Gente, ktorí v roku 2014 založili ateliér s ambíciou realizovať architektúru, ktorá sa snaží vytvoriť rámec pre ideu - myšlienku, ktorá rieši zadanie špecifickými otázkami stavajúc na bohatej architektonickej histórii a stavebných tradíciách - Raamwerk. Od svojho vzniku ateliér pracuje na portfóliu rôznych projektov v rôznych veľkostiach. Ich základným cieľom je vytvoriť staviteľnú architektúru, ktorá je charakterizovaná kritickým sociálnym, programovým a ekonomickým výskumom.

Unikátne charaktery projektov dokazujú, že zaujímavé formy riešenia začínajú jednoduchým gestom a že architektúra môže istým spôsobom presahovať čisto fyzické aspekty budovy a byť tak silným sociálnym nástrojom. Predmety ako pragmatické usporiadanie, medzipriestor, veľkorysosť až krajná pedantnosť detailu sú zreteľne vrytým rukopisom.

Viac info o tvorbe Raamwerk.
----------------------------------------------
Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom Singularchu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov.
Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.

Udalosť na facebooku