prednáška / diskusia

Singularch: Opposite Office - Benedikt Hartl (DE)

Čerstvé Ovocie a Archtung by Vás radi srdečne pozývali na v poradí druhú offline prednášku a diskusiu v roku 2021. Podujatie je súčasťou projektu Singularch – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

V stredu 20.10.2021 sa stretneme v príjemnej atmosfére v Novej Cvernovke s nemeckým architektom Benediktom Hartlom z ateliéru Opposite Office a v diskusii s Milotou Sidorovou sa budeme pýtať hostí Laury Kovácsovej, Kataríny Smatanovej a Petra Lényiho „Prečo nás desí sociálne bývanie?“.

19:00 | Prečo nás desí sociálne bývanie? (a nemalo by): Laura Kovácsová | Katarína Smatanová | Peter Lényi | moderuje Milota Sidorová | Diskusia --> viac info

20:00 | Opposite Office | Benedikt Hartl (Mníchov, DE) | Prednáška v anglickom jazyku

Opposite Office | Benedikt Hartl (Mníchov, DE)

Mladá prax z Mníchova, ktorú v roku 2017 založil architekt a aktivista Benedikt Hartl, pôsobí ako platforma pre aktívne skúmanie vplyvu architektúry v sociálno politických sférach.

Zaoberáme sa architektonickými problémami na rozhraní sociológie a politiky. Opposite Office je prakticky médium, ktoré pracuje medzi realitou a fikciou. Snažíme sa spochybniť architektúru v jej priestorovej a sociálnej úlohe a prehodnotiť ju.“

Benedikt Hartl je nemecký architekt. Jeho projekty skúmajú komplexný vzťah medzi architektúrou a sociálno-politickými emancipačnými procesmi. Počas posledných rokov získala jeho práca široké uznanie. Vystavuje a prednáša na národnej i medzinárodnej úrovni. Politicky a sociálne angažovaná prax Opposite Office prispieva ku globálnym otázkam a výzvam spoločnosti. Jedným z projektov, o ktorých nám Benedikt porozpráva je téza Affordable Palace, ktorá reprezentuje metaforu globálnej bytovej krízy cez víziu transformácie Buckinghamského paláca na sociálne bývanie.

“Problém kapitalizmu je, že je založený na raste. Pri súčasnej politike nízkych úrokových sadzieb sa životný priestor v mestách stáva špekulatívnym objektom. Ale bývanie nie je investícia! Bývanie sú základné práva! Súčasná bytová kríza si tak vyžaduje zásadné prehodnotenie plánovania. Cenovo dostupný palác je špekulatívny návrh budúcnosti, v ktorej sú ľudia v centre dizajnu a nie v kapitálových záujmoch.”

Benedikt Hartl vyštudoval architektúru na Technickej univerzite v Mníchove, na Škole architektúry a dizajnu v Osle a na univerzite Ardhi v Dar Es Salaam. Pracoval ako projektový manažér v rôznych architektonických kanceláriách v Paríži, Zürichu a Mníchove. V rokoch 2013- 2015 vyučoval na Katedre architektonického dizajnu na Technickej univerzite v Mníchove.

Od roku 2014 vyučuje na Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences pre metodiku reprezentácie. V roku 2016 vydal knihu o architektúre Reminiscence ako autor a redaktor. V roku 2017 založil architektonickú firmu Opposite Office a pracuje ako výskumný asistent na katedre vedy o stavebníctve a stavebných materiáloch s výskumom zameraným na nákladovo efektívnu (nízkonákladovú / málo technologickú) a trvalo udržateľnú výstavbu.

-------

Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov.

Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.