prednáška / diskusia

Radosť byť seniorom

Ako sa dnes v Bratislave žije aktívnym seniorom? Majú dostatok podnetov pre zmysluplné trávenie voľného času? Zistenia sú pozitívne. Aktívny senior si môže vyberať z čoraz bohatšej ponuky možností. Nielen mesto, ale aj prosenior združenia a komunity im prinášajú rôznorodé aktivity. Nezisková organizácia Stále dobrí seniorom ponúka užitočné prednášky, workshopy, vzdelávacie, kultúrne a zábavné aktivity.
Táto akcia sa konala v minulosti

Hodnotný obsah a intenzívny sociálny a medzigeneračný kontakt seniorom prináša zábavné popoludnie Radosť byť seniorom.

„Každé zo stretnutí je o ľudských prepojeniach, spoločných zážitkoch, silných príbehoch, a užitočných informáciách. Vieme, aké sú pre seniorov dôležité,“ vysvetľuje manažérka popoludnia Soňa Deglovičová.

Ambasádorkou projektu je Iveta Malachovská, ktorá sprevádza popoludním a talk show „Na slovíčko“.

Na ďalšie z radostných stretnutí pozývajú Stále dobrí seniorov do Domu Albrechtovcov 28.mája. Seniori spoznajú Igora Valentoviča, riaditeľa Hudobného centra, ktorý vedie neziskovú organizáciu Albrecht Forum zameranú na záchranu Albrechtovho domu na Kapitulskej 1 v Bratislave a porozpráva o histórii a aktuálnej fáze obnovy domu.

Vyvrcholením seniorského popoludnia bude talk show ambasádorky programu Ivety Malachovskej.  

„Na slovíčko“ sa zastavia úspešné osobnosti slovenskej scény, herečka Eva Matejková a operný spevák Peter Dvorský. Nechajú vás nazrieť do svojich pracovných i osobných životov.


 

 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor STALE DOBRI. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.