prednáška / diskusia

Prednáška Miry Keratovej ku knihe Celok je menší ako súčet jeho častí

Uvedenie knihy, ktorá vychádza z výskumu tvorby neoavantgardného umelca Petra Bartoša (1938) a artikuluje i formy jeho autorskej prezentácie.
Táto akcia sa konala v minulosti

Kniha sleduje formát atlasu a reflektuje Bartošovu takzvanú nástenkovú estetiku, kde autor v rámci svojej tvorby asociatívne skladá jednotlivé obrazy a apelatívne texty.

Okrem Petra Bartoša sú v publikácii zastúpení i ďalší slovenskí a rakúski umelci a umelkyne Petra Feriancová, Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger, ktorých spája neantropocentrický prístup a vo svojej tvorbe spochybňujú predstavu o ľudskej nadradenosti nad neľudským svetom (zvierat, rastlín a prírody vôbec).