prednáška / diskusia

Prechádzky starým Prešporkom: Chatam Sofer

Pozsonyi Kifli Polgári Társulás - Občianske združenie Bratislavské rožky a Múzeum mesta Bratislavy vás pozývajú na ďalšiu prednášku z cyklu Prechádzky starým Prešporkom.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

... jeho cnostné meno patrí k najvýznačnejším... Chatam Sofer
Prednáška pri príležitosti 180. výročia úmrtia Chatama Sofera.

Príbeh prísne ortodoxného rabína, ktorý svojím celoživotným dielom trvalo ovplyvnil príslušníkov prešporskej ortodoxnej židovskej komunity aj mnohých židovských vzdelancov v Európe i v zámorí.
Jeho autorita pretrváva aj do súčasnosti. Miesto jeho posledného odpočinku sa stalo pútnickým miestom židovských veriacich z celého sveta a objektom záujmu návštevníkov mesta.

Hosť: Viera Kamenická
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň
Vchod z nádvoria Apponyiho paláca. 
Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom
Jazyk prednášky: slovenský
Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné