prednáška / diskusia

Podnikanie v umení: Diskusia: reštaurovanie

Predmet Podnikanie v umení vznikol v rámci rozvojového projektu "Podpora úspešného uplatnenia absolventov VŠVU v umeleckej praxi" a ponúka prednášky prístupné verejnosti na rôzne zaujímavé témy.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

VŠVU počas svojej existencie vyškolila viacero mimoriadnych osobností medzinárodného formátu. Kvalitných umelcov s mimoriadnymi podnikateľskými schopnosťami. Autority, ktoré častokrát osobne ani ne(s)poznáme. O svojich príbehoch by možno radi rozprávali, odovzdali know-how, skúsenosti a poznatky ďalším generáciám.

moderátorka: Janka Križanová
hostia: Barbara Davidson, Juraj Puškár

Miesto konania: VŠVU, miestnosť č. 135, Hviezdoslavovo námestie 18

Moderované diskusie sa zamerajú na predstavenie najvýraznejších osobností umeleckej scény, zastupujúce viaceré generácie aj viaceré oblasti umenia a dizajnu.

Diskusia je súčasťou programu nového predmetu "Podnikanie v umení", ktorý počas zimného semestra prebieha na VŠVU. Okrem verejných debát sú pre prihlásených študentov pripravené prednášky a workshopy s cieľom im čo najlepšie priblížiť realitu umeleckého a podnikateľského prostredia.