prednáška / diskusia

Panel o slovenskom hranom filme 2018 | TSF 2019

Diskusia o slovenskom hranom filme.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Referáty: Radovan Holub, Miloš Krekovič
moderátorka: Jelena Paštéková