prednáška / diskusia

Od stredovekých trhovísk k moderným obchodným domom

Rozprávanie o Bratislave so sprievodkyňou Monikou Štefunkovou. Vďaka svojej polohe na križovatke obchodných ciest bola Bratislava oddávna predurčená stať sa významným strediskom obchodu. Trhoviská boli nielen výdatným zdrojom bohatstva mesta, ale aj miestom stretávania sa a miešania rôznych národností a kultúr.
odporúčame!

Azda aj preto sa u obyvateľov mesta stále tešia veľkej obľube, čo nezmenil ani fenomén obchodných domov, ktoré sa v Bratislave objavili ani nie pred 100 rokmi. Spoločne si priblížime, kde a aké trhy sa v meste v priebehu storočí konali, čo všetko sa na nich predávalo, kde sa nachádzal prvý obchodný dom v meste, či ktorý obchodný dom disponoval prvými eskalátormi na Slovensku. 


Bratislavská rodáčka Monika Štefunková vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. Od skončenia štúdií pôsobí v Turistickom informačnom centre v Bratislave. V súčasnosti je tiež členkou Dozornej rady Asociácie informačných centier Slovenska. V roku 2021 úspešne absolvovala kurz Sprievodca cestovného ruchu organizovaný Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a odvtedy je aktívnou sprievodkyňou vlastivedných vychádzok Rande s mestom. Zameriava sa na históriu, umenie a architektúru 19. a 20. storočia a na bratislavské mestské časti.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.