prednáška / diskusia

Medicína v 19. storočí a vznik Červeného kríža

Zážitková prednáška zdravotnej sestry Lenky Rebrovej, ktorá sa aktívne venuje historickému šermu a dejinám medicíny.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Dozviete sa, ako vyzeralo ošetrovanie a zdravotná starostlivosť v 19. storočí a tiež ako a prečo vznikol Červený kríž.
Spoznáte techniky operačných postupov aj vznik a rozvoj vojenskej chirurgie či jednotlivých zdravotných odborov.
Môžete sa tešiť na ukážku dobových uniforiem i operačných nástrojov a otvorenú diskusiu.

Odporúčaný vek: 13+